Carpoolparkings rond het stadion

Parkings - jaarabonnement

Door een samenwerking met bedrijven in een straal van 1,2 km rond het stadion zullen tot meer of 1000 gegarandeerde en bewaakte parkeerplaatsen aan particuliere abonneehouders worden aangeboden voor een heel seizoen. Om te vermijden dat bedrijven en/of VIPS deze parkeerplaatsen zouden gebruiken – voor hen is er een VIP-parking voorzien – dienen deze plaatsen bij aankoop contant betaald te worden en is facturatie van deze betaling onmogelijk.

Particuliere abonneehouders die van deze plaatsen wensen gebruik te maken verbinden zich er toe ten laatste 1 uur voor de wedstrijd ter plaatse te zijn en minstens 3 personen met een geldig toegangsbewijs/wagen te vervoeren.

Prijs per plaats per voertuig (met minstens 3 personen) voor 1 seizoen (25 wedstrijden):

  • op minder dan 550 m rond het stadion: tussen 250 en 300 euro
  • tussen 550 m en 800 m rond het stadion: 200 euro
  • tussen 800m en 1,2 km rond het stadion: 150 euro

Parkingkaarten zijn beschikbaar bij de dienst Ticketing in de Ghelamco Arena tijdens de openingsuren.

Klik hier voor een apart plan met enkel de dagparkings.

DAGPARKINGS

Voor “occasionele bezoekers” zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Parking M: 10€
  • Parking F2: 15€
  • Parking B: 30€      

Deze plaatsen kunnen online aangekocht worden via onze online ticketing dienst. Per beschikbare wedstrijd is er een parking button die je verwijst naar bovenstaande 3 parkingmogelijkheden. Deze parkingkaarten kunnen tijdens de openingsuren uiteraard ook aangekocht worden aan de loketten bij de dienst Ticketing in de Ghelamco Arena.

Vrij parkeren

Enkel op een grote afstand van het stadion zal het mogelijk zijn vrij te parkeren. Door de veiligheidsdiensten zal streng opgetreden worden tegen wie foutief, hinderlijk of asociaal parkeert. KAA Gent vraagt haar supporters uitdrukkelijk de woonwijken in de ruime omgeving te respecteren en er geen enkele vorm van overlast te veroorzaken.

Vragen?
Bekijk hier eerst even de meest gestelde vragen over mobiliteit.