Ondersteuningsfonds Elk Talent Telt voor Gentse voetbalclubs

Ondersteuningsfonds Elk Talent Telt voor Gentse voetbalclubs

KAA Gent wil in de schoot van vzw Voetbal in de stad een ondersteuningsfonds in het leven roepen met als doel de Gentse Elk Talent Telt voetbalclubs financieel te ondersteunen.

KAA Gent is een club in volle ontwikkeling. Het kampioenschap van 2015 en de UEFA Champions League campagne van 2015-16 hebben de club meer armslag gegeven. KAA Gent is zich bewust van haar rol als Gentse professionele voetbalorganisatie binnen de Gentse voetbalwereld.

Samen met haar communitywerking Voetbal in de stad, de Stad Gent en Racing Gent werd in 2015-16 het Elk Talent Telt partnerschap rond jeugdvoetbal in Gent opgericht. Intussen maken 13 Gentse clubs met jeugdvoetbal deel uit van deze unieke samenwerking.

KAA Gent heeft besloten om haar succes te delen met de andere Elk Talent Telt partnerclubs. KAA Gent stelt voor om in de schoot van vzw Voetbal in de stad een ondersteuningsfonds in het leven te roepen met als doel de Gentse Elk Talent Telt voetbalclubs financieel te ondersteunen. Het Elk Talent Telt ondersteuningsfonds en het daaraan gekoppelde reglement is erop gericht de sportieve en maatschappelijke werking van de partnerclubs te verbeteren. Het Elk Talent Telt Charter, afgesloten in 2015, is daarbij een belangrijke leidraad.

Michel Louwagie, algemeen manager van KAA Gent duidt het voorstel: “Of KAA Gent op lange termijn succesvol blijft hangt ook van de werking van de Elk Talent Telt en de Gentse partnerclubs af. Sportieve en maatschappelijke criteria zullen bepalen hoeveel werkingsmiddelen de partnerclubs ontvangen. In 2017 wordt voor dit initiatief € 115.000 gebudgetteerd. Zo maken we samen werk van een sportief en bestuurlijk kwalitatieve, open en warme Gentse voetbalruimte. We are one family!

Via het ondersteuningsfonds zullen de Elk Talent Telt-partnerclubs nog beter gewapend zijn om hun sportieve en sociaal-maatschappelijke opdracht waar te maken”, zegt Resul Tapmaz, voorzitter van Voetbal in de stad vzw.

Het voorstel van KAA Gent wordt verder uitgewerkt door vzw Voetbal in de stad. De Elk Talent Telt partnerclubs zullen begin 2017 alle informatie ontvangen. In april 2017 zullen de Elk Talent Telt partnerclubs op basis van welomschreven criteria werkingsmiddelen kunnen aanvragen. De ingestuurde dossiers zullen beoordeeld worden door vertegenwoordigers van vzw Voetbal in de stad, KAA Gent en de Sportdienst van de Stad Gent. Het fonds zal in juni 2017 een eerste keer werkingsmiddelen uitkeren.

De werking en de hoogte van de te besteden middelen uit het ondersteuningsfonds wordt aan het einde van elk seizoen geëvalueerd, ook in functie van de financiële mogelijkheden die KAA Gent heeft.