Departement Performance & Sports Sciences: Meten is weten

Departement Performance & Sports Sciences: Meten is weten

Meten = Weten: monitoren van de trainingsbelasting binnen het eerste elftal van KAA Gent

Performance & Sports Sciences, KAA Gent – UGent Prof. Dr. Jan Bourgois (Head), Dr. Stijn Matthys (Physical coach & Performance analyst) & MSc. Youri Geurkink (Performance analyst)

Inmiddels is het een jaar geleden dat KAA Gent en Universiteit Gent een samenwerking startten met als doelstelling het trainingsproces en alle randzaken rondom het fysieke aspect binnen het voetbal te optimaliseren. Het departement ‘Performance & Sports Sciences’ werd opgericht, bestaande uit verschillende specialisten binnen het domein van de inspanningsfysiologie en de trainingswetenschap. Onze belofte om u op de hoogte te houden komen wij graag na en we willen jullie dan ook regelmatig informeren over onze werkzaamheden binnen KAA Gent. 

Om goed te kunnen presteren tijdens wedstrijden, wordt er door de spelers van KAA Gent dagelijks één tot tweemaal getraind. Spelers worden tijdens de trainingen niet enkel technisch en tactisch op de wedstrijd voorbereid, maar ook op fysiek vlak is er heel wat werk. Om onze spelers goed voor te bereiden op de opeenvolgende wedstrijdbelastingen, alsook in het kader van letselpreventie en opsporen van vermoeidheid, brengen we de dagelijkse trainingsbelasting in kaart. Dit alles gebeurt onder andere door spelers een sensor te laten dragen onder hun shirt. Deze sensor kan 3 zaken meten, namelijk positie, snelheidsveranderingen en hartfrequentie.

Positie. De positie van een speler wordt bepaald met behulp van een GPS-tracker binnen deze sensor. Vanaf het ogenblik dat een speler zijn sensor bevestigt, begint de GPS-tracker de positie van de speler te bepalen aan de hand van verschillende satellieten. Deze positie wordt 10 keer per seconde bepaald, waardoor de positie van de spelers gedurende een uur liefst 36000 keer worden bepaald. Aan de hand van de verandering van positie doorheen een training kan onder meer de totaal afgelegde afstand en totale afstand in verschillende snelheidszones worden bepaald.

Snelheidsveranderingen. De snelheidsveranderingen (versnellen/vertragen) van de spelers worden bepaald door een accelerometer binnen de sensor. Spelers maken gedurende de trainingen vaak veel snelheidsveranderingen, doordat ze dikwijls van richting en snelheid veranderen (meer dan 1200 bewegingsveranderingen per wedstrijd). Hierdoor worden gewrichten, botten, pezen en spieren zwaar belast (mechanische belasting). Deze mechanische belasting is doorgaans zeer hoog tijdens kleine wedstrijdvormen, omdat er veel van richting wordt veranderd, versneld en vertraagd. Tijdens specifieke loopvormen is de mechanische belasting daarentegen lager, omdat spelers aan een meer constante snelheid lopen, zonder plotse richtingveranderingen.

Hartfrequentie. Via de hartfrequentieregistratie krijgen we een idee van de gemiddelde fysiologische belasting van de verschillende trainingsvormen voor elke speler. Bovendien is het mogelijk om specifieke loopvormen op basis van de hartfrequentie te individualiseren. Deze hartfrequentiezones worden bepaald uit de inspanningstests die op regelmatige basis in het laboratorium of op het veld worden afgenomen.

Nadat alle informatie vanuit de sensoren is ingeladen in een computer en geanalyseerd, wordt voor elke speler een individueel rapport samengesteld dat door de trainersstaf wordt bekeken en geëvalueerd. Op die manier heeft de trainersstaf dagelijks een duidelijk overzicht over de belasting van de spelers en kan het trainingsproces individueel worden bijgestuurd en geoptimaliseerd. Een optimale verhouding tussen de mechanische en fysiologische belasting wordt nagestreefd in functie van belastbaarheid van de spelers. Op basis van de wedstrijddata van alle Jupiler Pro League wedstrijden over de laatste jaren, weten we dat veldspelers gemiddeld tussen de 10 en 12 kilometer per wedstrijd lopen, waarvan 2 tot 3 kilometer aan hoge intensiteit (snelheden hoger dan 15 kilometer per uur). Ons doel is dan ook om zoveel mogelijk spelers fit te hebben en ervoor te zorgen dat ze klaar zijn om er voluit tegen aan te gaan tijdens de wedstrijden.