Voetbal in de stad wordt KAA GENT FOUNDATION

Voetbal in de stad wordt KAA GENT FOUNDATION

Om onze positie als maatschappelijke organisatie die onlosmakelijk verbonden is met KAA Gent maximaal te kunnen inzetten werken we voortaan onder de vlag KAA GENT FOUNDATION.

Meer dan ooit wordt door vzw Voetbal in de stad de wervende kracht van het merk KAA Gent, eerder dan de wervende kracht van voetbal aangewend. De verwijzing naar voetbal in de naam van onze organisatie dekt de lading niet meer. Naast voetbal worden ook andere sporten en activiteiten ingezet als middel tot het versterken van mensen. Het merk en de kleuren van KAA Gent zijn daarbij de verbindende factoren. Onze sociaal-emancipatorische methodiek is voor onze werking onlosmakelijk met dit merk en met deze kleuren verbonden.

Het is de verbondenheid met KAA Gent die het verschil maakt en voor de mensen waarvoor we werken de belangrijkste en unieke motivatie vormt voor persoonlijke vooruitgang. Om onze positie als maatschappelijke organisatie die onlosmakelijk verbonden is met KAA Gent maximaal te kunnen inzetten werken we voortaan onder de vlag KAA GENT FOUNDATION. Met deze naamswijziging hebben we slechts één doel: de verbindende kracht van KAA Gent, het belangrijkste instrument van onze organisatie, versterken.

De KAA GENT FOUNDATION positioneert zich met deze beslissing ook nadrukkelijker op een internationaal speelveld van professionele sportclubs die maatschappelijk actief zijn. In Europa gebeurt dit als lid van het European Football for Development Network (EFDN), een organisatie waarbinnen vandaag meer dan 40 clubs, organisaties en stichtingen samen werken, waaronder de Feyenoord Foundation, de Tottenham Hotspur Foundation en de Fundação Benfica .

Beleidsplan 2017-2020

vzw Voetbal in de stad is de maatschappelijke werking van KAA Gent. De organisatie werd in 2008 opgericht als een uniek publiek-privaat partnerschap waarin sindsdien de professionele voetbalclub, de lokale overheden en de supporters van KAA Gent samen de communitywerking van KAA Gent opbouwen, vorm geven en coördineren. De naam vzw Voetbal in de stad ontstond in 2008 als projectnaam. Het was een hertaling van het Engelse ‘Football in the community’, het model dat zou worden  gehanteerd.

"Als rechtspersoon blijft vzw Voetbal in de stad behouden.  Binnen de vzw blijven de leden van de vzw hun rol spelen. De doelstellingen van de vzw blijven behouden, de maatschappelijke missie en visie en de acties die worden opgezet met als doel de creatie van maatschappelijke meerwaarde ten voordele van de Gentse samenleving worden uitgewerkt in een nieuw beleidsplan 2017-2020. Dit beleidsplan wordt aan het grote publiek voorgesteld op maandag 9 oktober 2017", zegt Resul Tapmaz, voorzitter van de raad van bestuur van vzw Voetbal in de stad.

Doelstelling en missie

Deze naamswijziging is in overeenstemming met de statutaire doelstelling van vzw Voetbal in de stad (artikel 3, § 1): “De vereniging beoogt, op basis van de principes  van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, en met inzet van de professionele voetbalorganisatie ‘KAA Gent’, de realisatie van een open stadionwerking om aldus het sociale weefsel op lokaal-regionaal vlak te versterken. De vereniging zal in het kader van dit doel extra inspanningen leveren betreffende de integratie van kwetsbare doelgroepen in de stad”.

Deze doelstelling wordt verder uitgewerkt in de missie van organisatie, zoals vervat in het strategisch beleidsplan 2017-2020, dat deze zomer wordt afgewerkt: “De KAA GENT FOUNDATION creëert met en door KAA Gent maatschappelijke meerwaarde voor de Gentenaars. Daarbij dient de Gentse voetbalwereld als hefboom én als werkterrein en wordt de verbindende kracht van KAA Gent optimaal benut ten voordele van de samenleving”.

Logo en slagzin

De KAA GENT FOUNDATION zal voortaan ook gebruik maken van de KAA Gent huisstijl. FOUNDATION komt in een variant van het KAA Gent lettertype te staan, om hiermee het onderscheid te duiden tussen KAA Gent CVBA SO en de KAA GENT FOUNDATION. Als slagzin voor de organisatie werd gekozen voor 'De verbindende kracht van KAA Gent', verwijzend naar de missie van de organisatie.

 

De KAA GENT FOUNDATION krijgt de steun van de volgende overheden, organisaties en bedrijven: