Jeugdvoetbal in Gent: Elk Talent Telt

Jeugdvoetbal in Gent: Elk Talent Telt

Eén jaar Elk Talent Telt: 12 Gentse voetbalclubs sloegen de handen in elkaar. Het project wordt gecoördineerd door vzw Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent.

Met Elk Talent Telt willen we zo veel mogelijk Gentse kinderen en jongeren in onze stad de kans geven om in een kwaliteitsvolle omgeving voetbal te spelen: in voetbalclubs, in scholen, op pleintjes. Samen met de Gentse partnerclubs zien we voetbal als een instrument om kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling. We gebruiken daarbij voetbalwaarden als respect, fairplay, diversiteit en samenspel als leidraad.

Voetbal is meer dan voetbal, in het bijzonder als er gewerkt wordt met kinderen. Daarom ben ik trots dat twaalf Gentse voetbalclubs samen binnen eenzelfde ethisch en sportief kader aan jeugdwerking willen doen, waarbij de kinderen centraal staan” zegt Resul Tapmaz, voorzitter van Voetbal in de stad.

De Elk Talent Telt partnerclubs  ondertekenen een charter waarmee ze zich engageren voor kwaliteitsvol en geëngageerd jeugdvoetbal in Gent: Hou ende Trou Zwijnaarde, Jago Sint Amandsberg, KAA Gent Ladies, KAA Gent, KRC Gent Zeehaven, KVE Drongen, KVV Sint-Denijssport, KSCE Mariakerke, SKV Oostakker, Standaard Muide, SV Wondelgem en VSV Gent.

               

Enkele cijfers 2015-16 in het kader van de Elk Talent Telt clubsamenwerking:

  • 2534 aangesloten jeugdspelers (elite, interprovinciaal, provinciaal, gewestelijk)
  • 190 jeugdtrainers (30´% gediplomeerd)
  • 12 clubs in 12 verschillende Gentse wijken
  • 40 deelnemers/maand aan de opleidingsinitiatieven (jeugdtrainers, jeugdcoördinatoren en clubmedewerkers)
  • 30 jeugdtrainers liepen stage bij KAA Gent Jeugd
  • 150 deelnemers/seizoen Elk Talent Telt jeugdtrainingen gegeven door gediplomeerde trainers KAA Gent en KRC Gent-Zeehaven
  • 6 partnerclubs worden maatschappelijk ondersteund rond diversiteit, ouderbetrokkenheid, buurtwerking en vrijwilligerswerking
  • 2500 trainingspakken voor de jeugdvoetballers van de partnerclubs

In de komende weken wordt één jaar clubsamenwerking samen met de partnerclubs geëvalueerd.

Elk Talent Telt is ook in scholen en op pleintjes actief. In het kader van de Buffalo Cup werken vier basisscholen uit Nieuw Gent gedurende zes weken rond gezondheid, creativiteit, maatschappelijk engagement, sport, fair-play en respect. Daarnaast is er - ook rond deze thema's - elke woensdagnamiddag de Buffalo League: omnisport, pleintjesvoetbal en buurtgericht engagement met en voor de jongeren van Nieuw Gent-Steenakker.

Elk Talent Telt is een project van vzw Voetbal in de stad - de communitywerking van KAA Gent, uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent, KAA Gent en KRC Gent Zeehaven. Met de financiële steun van de Stad Gent en KAA Gent. De Elk Talent Telt clubsamenwerking krijgt ondersteuning van Telenet, Borginsole, Wilink, Jartazi, De Gentenaar en de Nationale Loterij.