Communitywerking KAA Gent valt opnieuw in de prijzen

Communitywerking KAA Gent valt opnieuw in de prijzen

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken riep het project KAA Gent Homeless Blue White uit tot tweede laureaat van de Belgische Prijs voor Preventie en Veiligheid 2014. Het project werd nationaal derde gerangschikt en ontvangt € 1500,00.

vzw Voetbal in de stad werd gelauwerd voor de projecten KAA Gent Homeless Blue White & eXtra Time. Binnen deze projecten, die in hetzelfde kader worden uitgewerkt, wordt voetbal gebruikt als competentieversterkend instrument voor mensen uit kansengroepen: 

  • werkloze jongeren;
  • daklozen;
  • mensen in thuislozenzorg en andere vormen van begeleid wonen; 
  • vluchtelingen;
  • personen die afkicken van een drugs- en/of alcoholverslaving. 

Er werden door de FOD Binnenlandse Zaken nationaal 21 projecten beoordeeld, waaronder vier met een sportief luik. vzw Voetbal in de stad eindigde als tweede laureaat. De jury lauwerde hett project "omdat het zich richt tot de meest kwetsbare personen in onze maatschappij, namelijk zij die geen dak boven hun hoofd hebben. Het project draait niet alleen rond voetbal, maar het vergroot de eigenwaarde van de deelnemers en hun geloof in een betere toekomst". Winnaar van de Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie werd Vzw Oscare met het project Brandveilig leven leer je op school.

Resul Tapmaz, voorzittter van vzw Voetbal in de stad, dankt de FOD Binnenlandse Zaken voor de waardering. "Het is een mooie bekroning voor de uitstekende samenwerking die in dit kader door de Stad Gent, het OCMW Gent, het CAW Oost-Vlaanderen en KAA Gent is opgezet. In het bijzonder voor de vrijwilligers en maatschappelijke begeleiders die door deze sociale voetbalwerking de deelnemers aan het project nieuwe kansen geven. Het toont opnieuw de maatschappelijke kracht van sport aan".

KAA Gent Homeless Blue White is een samenwerking tussen vzw Voetbal in de stad, de Stad Gent, OCMW Gent en het CAW Oost-Vlaanderen in het kader van de communitywerking van KAA Gent. Het project wordt gesteund door KAA Gent, de Stad Gent, de Belgian Homeless Cup, de Football+ Foundation, de Nationale Loterij en Masita.

Eerder dit jaar won de communitywerking van KAA Gent de Community Trophy (1e prijs maatschappelijke werking) in het kader van de Belgian Homeless Cup en de Pro League+ Club Award als beste communitywerking binnen het Belgische professionele voetbal.

Daarenboven werd KAA Gent in april 2014 voor haar communitywerking in de Ghelamco Arena als beste Vlaamse club gewaardeerd door de Vlaamse Overheid.