47500 euro voor 8 Gentse communityprojecten Voetbal in de stad

47500 euro voor 8 Gentse communityprojecten Voetbal in de stad

Voetbal in de stad, het communityproject van KAA Gent, haalde op Vlaams en federaal niveau opnieuw subsidies binnen, voor een totaal bedrag van € 47.500. De vzw Open Stadion, die de gelden verdeelt, noemde de Vlaamse en federale projectdossiers van Voetbal in de stad de meest toonaangevende van een twintigtal ingediende projecten.

‘Voetbal in de stad’ is een samenwerking tussen de Stad Gent, KAA Gent, vzw Gent, stad in werking en het OCMW Gent. Het samenwerkingsverband wil enerzijds meer mensen betrekken bij het voetbal en anderzijds van KAA Gent een ambassadeur maken van sport en gezondheid, diversiteit, non-discriminatie en gelijke kansen. Het geld zorgt ervoor dat acht Gentse deelprojecten verdergezet of gelanceerd kunnen worden.

Deelproject 1 – omkadering stadionbezoeken en gidsenwerking

Met het oog op de komende ingebruikname van het nieuwe Arteveldestadion wil KAA Gent nu al een aantal initiatieven op het getouw zetten die van nut kunnen zijn voor de functionele invulling van het Arteveldestadion.

Om aan het aantal aanvragen voor een stadionbezoek te kunnen voldoen en het aanbod verder te versterken, wil KAA Gent investeren in de uitbreiding van het aantal gidsen.

Deelproject 2 - Jobmatch

In haar Sociaal Charter schrijft KAA Gent dat ze wil werken aan een sterk maatschappelijk draagvlak door de band met Gent en de Gentenaars te vergroten, door de supporters als partners van de club te waarderen, door de stadionpoorten te openen en door het maatschappelijk engagement van KAA Gent structureel uit te bouwen. KAA Gent wil een verantwoordelijke rol spelen in de stad en zal haar wervende kracht inzetten in de organisatie van Jobmatch. Op een creatieve manier brengt KAA Gent twee van haar belangrijkste belanghebbenden, namelijk supporters en sponsors/bedrijven, samen. Dat gebeurt door het:

  • inventariseren van de vacatures bij de sponsors/bedrijven/stakeholders van KAA Gent;
  • werven en screenen van geïnteresseerde werkzoekenden onder de supporters van KAA Gent, wijkbewoners uit de buurt van het Ottenstadion en de overige Gentse werkzoekenden;
  • matchen van de werkzoekende KAA Gent supporters, wijkbewoners en de vacatures;
  • organiseren van Jobmatch in het stadion van KAA Gent.


Deelproject 3 – Evenement Latent Talent

‘Latent Talent’, het project van de Dienst Werk van de Stad Gent dat de kansen van allochtonen op de arbeidsmarkt wil vergroten, zal een netwerkevenement organiseren in het stadion van KAA Gent. Tijdens dat evenement komen allochtone jongeren in contact met de spelers en sponsors van de club en mensen uit het middenveld. De bedoeling is dat jongeren gemotiveerd worden om een diploma te halen en werk te vinden, dat werkgevers gesensibiliseerd worden op het vlak van diversiteit en dat KAA Gent de diversiteit van haar supportersbestand kan verhogen.

Deelproject 4 – versterking communicatie en benchmarking

Communicatie

‘Voetbal in de stad’ heeft de afgelopen drie jaar zo’n twintigtal deelprojecten op het getouw gezet. Sommige daarvan kregen heel wat media-aandacht. Toch wil men de naambekendheid van ‘Voetbal in de stad’ nog verder versterken. Dat wordt gerealiseerd door onder andere het ophangen van grote billboards in de tribunes zodat de zichtbaarheid in het stadion versterkt wordt, het opmaken van folders en de organisatie van een community netwerkevenement.

Benchmarking

KAA Gent en de Stad Gent willen hierbij vooral kennis vergaren bij buitenlandse clubs die recent een (ver)nieuw(d) stadion in gebruik namen. Met de nakende start van de bouw van het Arteveldestadion is het moment aangebroken om concrete voorbereidingen te treffen voor een optimale invulling van het nieuwe stadion.
Die benchmarking moet leiden tot een reeks van mogelijke acties die invulling kunnen geven aan de communitywerking van KAA Gent in het nieuwe Arteveldestadion.

Deelproject 5 – Buffalo Bus Coaches

Bij wedstrijden op verplaatsing van KAA Gent gebeurt de organisatie van het busvervoer quasi integraal door vrijwilligers, die actief zijn binnen de verschillende supportersclubs en de overkoepelende Supportersfederatie. Het gaat om 15 tot 20 busverantwoordelijken. Al die vrijwilligers zijn zeer goed vertrouwd met alles wat een match op verplaatsing inhoudt. Door de goede samenwerking tussen stewards, politie en federatie bestaat er al een goed uitgebouwde rollenverdeling. Die wil men via dit project verder versterken.

Het zal gaan om een miniopleiding anti-agressie, een beperkte opleiding steward, uitleg over de drugswetgeving, een beperkte EHBO-opleiding (bijvoorbeeld bij hartstilstand), een wettelijk kader van een busverantwoordelijke en wettelijke verplichtingen, enz.

Deelproject 6 – Gezond Scoort!

Met het project ‘Gezond scoort!’ worden jongeren gesensibiliseerd over het belang van een gezonde leefstijl, met de klemtoon op gezonde voeding en bewegingsgewoonten.

Om het engagement van de kinderen te versterken gaan zij een ‘leefstijlcontract’ aan met een profspeler, waarin zij beloven om gezond te eten en voldoende te bewegen.

Er wordt een schooltraject voorzien waarbij leerkrachten werken rond diverse gezondheidsthema’s, zoals gezonde voeding, beweging, middelengebruik, tabakspreventie, enz. Hierbij wordt er eveneens een voetbalspecifieke les lichamelijke opvoeding gegeven. Tijdens het schooltraject wordt contact met de voetbalclub voorzien om de leerlingen extra te stimuleren, bijvoorbeeld een schoolbezoek door een speler of een videoboodschap of brief van een speler.

Op het het einde van het programma ontvangen de kinderen een diploma uit handen van de spelers om hun inspanningen te belonen.

Deelproject 7 – Playing for Success-Leercentrum KAA Gent

Na de successen in Groot-Brittannië en Nederland is er nu ook Playing for Success Belgium (PfS). In Gent werkt PfS samen met voetbalclub K.A.A Gent, het allereerste Playing for Success Leercentrum in België. In deze motiverende leeromgeving krijgen kinderen weer zin om te leren. Trainer Francky Dury neemt het peterschap van het Gentse project op zich.

Een Playing for Successtraject bestaat uit tien sessies. De sessies zijn opgebouwd als een echte voetbalwedstrijd: warming up - eerste helft - rust - tweede helft - cooling down. Leerlingen uit de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs die dreigen uit de boot te vallen, komen in aanmerking voor een Playing for Success traject. De kinderen nemen vrijwillig deel aan het naschoolse programma, maar engageren zich wel voor een volledig traject. Het leercentrum staat bovendien ook open voor kinderen uit de jeugdopleiding van KAA Gent.

Deelproject 8 – Homeless Blue White

Voetbal wordt hier gebruikt als hefboom om de kwetsbare groep van dak- en thuislozen te betrekken in een positieve dynamiek. Binnen deze dynamiek kan de thuisloze weer vertrouwen en sociale vaardigheden en bovenal het geloof en vertrouwen in een nieuwe toekomst verwerven. Zij worden actoren, als spelers op het veld en als leden van een groep. Die aanpak stelt hen in de mogelijkheid om hun problemen aan te pakken, doordat ze baas leren worden over hun problemen.

Het OCMW Gent organiseert wekelijkse trainingen en andere activiteiten om het Homeless Team klaar te stomen voor de drie landelijke tornooien en de sociale jurering, georganiseerd door de Belgian Homeless Cup. Naast het sportieve luik wordt er ook een vrijwilligerswerking opgestart die ondersteuning kan bieden bij de verschillende tornooien van de Belgian Homeless Cup.

De winnaar, op zowel sociaal als sportief vlak, mag België vertegenwoordigen op de Homeless World Cup, de jaarlijkse internationale voetbalcompetitie (WK) voor dak- en thuislozen.

Bevoegdheidswissel

Vanaf 30 juni 2011 vindt er een bevoegdheidswissel plaats. Het voorzitterschap van Voetbal in de stad vzw zal overgenomen worden door de heer Christophe Peeters, schepen van Financiën, Facility Management, Sport en Haven. Hij zal de heer Mathias De Clercq, Eerste schepen en schepen van Economie, Jeugd en Middenstand, vervangen.