Gentse Feesten in Londen

Gentse Feesten in Londen

Speeldag 1 - UEFA Europa League knock-out fase - 23-02-2017 om 21:05 u

Donderdag 23 februari om 21u05 is het zover. Met meer dan 7000 Buffalo's zijn we dan van de partij in het mythische Wembley voor de terugmatch van de Europa League Round of 32 tegen Tottenham. KAA Gent ontving voor de wedstrijd enkele duizenden kaarten meer dan Tottenham Hotspur ons volgens de UEFA-regels moest geven (meer daarover hier).

Een van de voornaamste redenen daartoe is de uitstekende reputatie van onze supporters in binnen- en buitenland. Jullie zijn steeds de best mogelijke ambassadeurs voor onze club en onze stad geweest. Maar omdat elk land nu eenmaal anders is en bijgevolg de politie ook op een andere manier reageert, geven we hieronder nog enkele aanbevelingen mee voor de Ghentennial, onze 100ste wedstrijd in Europa. 

Wij zijn er hoe dan ook van overtuigd dat de verplaatsing naar Wembley een groot feest wordt, maar het kan geen kwaad toch even de belangrijkste aandachtspunten op te sommen. Laat ons in de geest van onze eigen Gentse Feesten leute maken in London, maar met respect voor iedereen.

 

1. Als je twijfelt of iets mee binnen mag in Wembley Stadium, laat het dan thuis.  

De regels zijn streng en better safe than sorry. In de lijst verboden voorwerpen in Wembley Stadium geven we een opsomming van zaken die NIET mee binnen mogen in WEMBLEY Stadium.

2. London en Wembley zijn te mooi om een nachtje door te brengen in de cel. 

In voetbalmateries wordt in het Verenigd Koninkrijk heel vaak snelrecht gebruikt. Wie iets mispeutert, mag een nachtje in de cel slapen en verschijnt de morgen erna vaak al voor de rechter. 

3. Don't mess with the bobbies

De Britse agenten, ook wel gekend als 'bobbies'  zijn zeer vriendelijk en correct. Zo zullen ze bijvoorbeeld zelden weigeren om samen op de foto te gaan als men hen het op een respectvolle manier vraagt. Anderzijds is de Britse politieagent tegelijkertijd zeer strikt wat betreft de naleving van de (voetbal)wetgeving. Wie het uithangt, zal dat snel weten. Er is geen marge voor onderhandeling. Wie de wet overtreedt, zal zonder pardon aangehouden worden en dus de wedstrijd missen.

Verboden in Wembley en/of Londen:

PYROTECHNISCH MATERIAAL 

Verboden, zowel in de stad Londen zelf als in het stadion.

ROKEN

Verboden in het hele stadion

DRONKENSCHAP

Wie in een kennelijke toestand van dronkenschap aan het stadion toekomt, zal zonder uitzondering de toegang geweigerd worden.

BELEDIGENDE TAAL/SPREEKKOREN

Elke vorm van racistisch, homofoob of discriminerend gedrag zal aanleiding geven tot verwijdering uit het stadion.

Lijst verboden voorwerpen Wembley Stadium:

Volgende voorwerpen zijn verboden in Wembley National Stadion (dit betekent op het volledige grondgebied van het stadion, dus ook op de parkings): Messen, vuurwerk, rookpotten, geluidsproducerende toeters, Bengaals vuur, wapens, gevaarlijke voorwerpen, laserpennen of andere lasertoestellen, flessen, glazen, blikjes, stokken en gelijk welk ander voorwerp dat als wapen gebruikt kan worden of de openbare veiligheid in het gedrang kan brengen.

Iedereen die probeert zulk een voorwerp binnen te brengen, zal niet toegelaten worden in het stadion. Elk artikel dat als wapen gebruikt kan worden of als aanvallend of beledigend beoordeeld wordt, of dat de publieke veiligheid in het gedrag kan brengen, wordt in beslag genomen en aan de politie gemeld.

Muziekinstrumenten zonder toelating: trompetten, trommels en gelijk welk ander voorwerp dat verstoring of lawaai kan veroorzaken.  

Vlaggenstokken langer dan 1 meter.

Frisbees en gelijkaardige voorwerpen, illegal stoffen, explosieven of munitie, vuurwerk, messen, zwaarden en andere wapens, vuurwapens, scooters, skateboards of andere scates. Lasertoestellen, rookpotten, tekens of voorwerpen met commerciële of ongepaste opschriften, niet toegelaten drukwerk, verf (spuitbussen), alcoholstiften (permanent markers), plooi- of andere stoelen. Uitzendmateriaal, professionele camera’s (camera’s met verwisselbare lens), opnamematerialen, grote tassen, laptops, illegale merchandising, waterflessen, illegale collectebussen, helmen, paraplu’s, vogelpikpijltjes, kleoboxen, toeters, alcohol en dieren (behalve geleidehonden).