Faillissement Masita en sluiting fanshop

Faillissement Masita en sluiting fanshop

Beste supporter, u zal samen met ons vastgesteld hebben dat de fanshop sinds enige dagen gesloten is. Net als u zijn wij hierom kwaad en ontgoocheld.

De fanshop werd voor een goede orde niet uitgebaat door KAA GENT en de kledij die er zich bevond (en werd verkocht) behoorde evenmin toe aan onze club. Wij hebben de uitbating van deze winkel contractueel toevertrouwd aan onze (voormalige) kledijsponsor, MASITA Nederland. Het is MASITA dat in eigen beheer en voor eigen rekening de winkel van kledij voorzag en de opbrengsten van de kledijverkoop kwamen ook uitsluitend aan haar toe.

MASITA heeft (of had) een decennialange, goede reputatie inzake sportkledij zodat KAA GENT in alle redelijkheid mocht vertrouwen op een goede en vooral continue dienstverlening ten aanzien van onze supporters.

Wanbeheer na bestuurswissel leidt tot faillissement

Het is dan ook met pijn in het hart dat wij samen met u hebben moeten vaststellen dat dit bedrijf na een recente bestuurswissel ingevolge wanbeheer op erg korte termijn ten gronde werd gericht. Eind vorige week deelde een Nederlandse curator ons mee dat Masita Sportswear BV en een zusteronderneming in staat van faillissement werden verklaard. Op die manier diende ook de club ernstige verliezen te incasseren, nu van de beloofde sponsoring weinig of niets in huis is gekomen en enkele van onze jeugdelftallen niet op de bestelde kledij hebben kunnen rekenen.

Wij zijn er ons uiteraard van bewust dat ook u mogelijks getroffen wordt door dit faillissement, nu u misschien een reeds betaalde bestelling niet kan afhalen, of een truitje binnenbracht voor bedrukking waarop u nog steeds wacht. Dit treft ons bijzonder omdat wij als club steeds trachten een goede dienstverlening aan onze supporters te bieden. In dit geval verkeren we echter niet in de mogelijkheid om een onmiddellijke oplossing te bieden voor dit probleem.

Wij ijveren er uiteraard voor dat de aanwezige stock in eerste instantie wordt aangewend om achtergebleven bestellingen te voldoen, maar zoals u allicht weet dient de curator in geval van faillissement de boedel in principe te gelde te maken en in eerste instantie aan te wenden voor bevoorrechte schuldeisers (sociale zekerheid, belastingen,...).

Om niet bij de pakken te blijven zitten en alvast een inventaris te kunnen opmaken van de schade die niet alleen wij, maar vooral u geleden heeft, creëerden wij het volgende e-mailadres: klachtenfanshop@kaagent.be .

Wie nog op een (reeds betaalde) bestelling wacht of nog materiaal in de winkel heeft liggen, kan zijn/haar klachten en persoonsgegevens via het bovenvermelde mailadres doorspelen, vergezeld van een bestelbon en/of betalingsbewijs.

Wij zullen deze klachten bundelen en overmaken aan de curator en doen intussen ook alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om alsnog de stock te recupereren, en tot een eerlijke en correcte bedeling van de bestelde goederen te komen. Het spreekt voor zich dat wij hiervoor alles in het werk zullen zetten wat binnen onze mogelijkheden ligt.

Ondertussen legden we ook contact met een nieuwe kledijsponsor. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen in deze zaak.

foto: Yves Masscho