Meer dan ooit de verbindende kracht

Meer dan ooit de verbindende kracht

Tijdens deze coronacrisis wil de KAA Gent Foundation meer dan ooit het verschil maken. Bij het horen van de maatregelen om het virus in te dijken, heeft de communitywerking van KAA Gent meteen haar werking omgegooid, in dienst van de samenleving.

Het ondersteunen van de buurtwerking in Nieuw Gent-Steenakker is één van de sporen die door KAA Gent en de KAA Gent Foundation ontwikkeld werden, naast het versterken van de overheidscommunicatie, het sensibiliseren in dienst van de zorg en het opbouwen van een online bewegingsaanbod. Hieronder een overzicht van ons werk in de buurt naast de Ghelamco Arena.

In dienst van de buurt

In normale tijden heeft de KAA Gent Foundation met Wijkhuis Bij Pino en haar sociaal-sportieve projecten wekelijks contact met gemiddeld 200 bewoners van de buurt Nieuw Gent-Steenakker. Onder leiding van de Stad Gent werd de al stevige samenwerking tussen partnerorganisaties in de buurt nog versterkt. 

“Buurtbewoners zijn blij dat er iemand langs komt. Ze weten dat ze ergens terecht kunnen met een hulpvraag”. Koen Boterman, community coach Pleintjesvoetbal, KAA Gent Foundation

Dagelijks zijn we met onze vrijwilligers en in samenwerking met wijkpartners als Aanloophuis Poco Loco, Buurtwerk Nieuw Gent-Steenakker, Campus Atelier, De Zuidpoort en Samenlevingsopbouw op pad in de buurt, met megafoon en spandoek, om hulpvragen te registreren en om - minstens even belangrijk nu - aan onze buren te tonen dat ze op ons kunnen rekenen.

Heel wat mensen zijn op dit moment nog kwetsbaarder dan anders, daarom zorgen we waar nodig voor ondersteuning. De opvolging van de hulpvragen gebeurt door het Wijkactieteam. Daarin spelen nu het Universitair Wijkgezondheidscentrum en de Dienst Outreachend Werken van de Stad Gent een grote rol. Boodschappen doen, geneesmiddelen brengen, voedsel- en hulppaketten leveren, zo maken we vandaag het verschil, samen met van de vele vrijwilligers uit de buurt. Nieuw Gent-Steenakker draagt zorg voor elkaar.

"We merken veel solidariteit, zowel tussen mensen als tussen organisaties. De samenwerking is nog versterkt. We verlaten onze comfortzone en leren elke dag bij". Levi, community coach Wijkhuis Bij Pino, KAA Gent Foundation

Vele kinderen in Nieuw Gent-Steenakker zijn krap behuisd. Meestal hebben ze geen eigen tuin. Daarom stimuleren we hen om, rekening houdend met de geldende regels en richtlijnen, te blijven bewegen en dagelijks even naar buiten te gaan om te sporten. Elke twee weken doen we een bijzondere ronde langs de woningen van alle kinderen die in andere tijden zouden deelnemen aan onze activiteiten.

We nemen ook de tijd voor individuele wandelingen met kinderen uit de buurt. We luisteren naar hun verhalen, helpen waar mogelijk en geven hen een dikke afstandsknuffel. Samen met Jeugdhuis Formaat doen we regelmatig een ronde langs bekende hangplekken voor jongeren in de buurt.

"De kinderen genieten enorm van een wandeling door de wijk. Even een bekend gezicht zien, even persoonlijke aandacht, een moment om te praten en te mijmeren over de activiteiten na corona. Bij één wandeling wou een kind graag even in het gras liggen om gewoon samen naar de wolken te kijken. Het is belangrijk om te blijven dromen". Mathilde, community coach Buffalo Dance Academy & Buffalo League, KAA Gent Foundation

We blijven in beweging

Sociale media en online communicatie is nu bijzonder belangrijk. Onze jongeren zijn actief op platformen als TikTok en Instagram. Met opdrachten en gekke dansfilmpjes dagen we elkaar uit. Via online chat praten we met elkaar.

“De kinderen blijven in beweging , ze houden contact en hebben iets om naar uit te kijken.  Zo geven we hen structuur en perspectief ". Mathilde, community coach Buffalo Dance Academy & Buffalo League, KAA Gent Foundation

Via Youtube hebben we de Buffalo Dance Academy Online opgestart. Door onze stagiairs van de Arteveldeveldehogeschool en Hogeschool Gent werd het platform Buffalo@Home gelanceerd met tal van online spelletjes: woordzoekers, puzzels, kleurplaten,...

Nadat het online aanbod Blijf fit met de KAA Gent Foundation werd uitgebouwd zijn we deze week, in samenwerking met Lokaal Dienstencentrum De Regenboog (OCMW Gent) en het Wijkgezondheidscentrum gestart met 'Nieuw Gent Beweegt', een beweegroute langs de hoogbouw in de buurt, waarbij we de bewoners stimuleren om in hun appartement of op hun balkon 15 minuten te bewegen op muziek.

"Het doet deugd om te zien dat de mensen aan het venster of balkon komen kijken. Eerst wat uit nieuwsgierigheid, maar door het enthousiasme van de community coach doen ze al snel mee”. Ellen De Jans, coördinator Wijkhuis Bij Pino, KAA Gent Foundation

Wat de KAA Gent Foundation doet in de Buurt Nieuw Gent-Steenakker, gebeurt ook in andere wijken van onze stad. Jeugdwerk-, welzijnsorganisaties en diensten van de lokale overheid hebben overal de handen in elkaar geslagen en hun werkingen aangepast om op de eerste lijn aanwezig te zijn voor de meest kwetsbare inwoners. Opnieuw wordt aangetoond dat een krachtig middenveld een belangrijke rol speelt in onze samenleving, een rol die ook vandaag onmisbaar is.

#supporterofeachother

In heel Europa steunen vandaag voetbalclubs en hun Foundations de zorgsector en de samenleving. Ze doen dit onder de krachtige leuze "Supporter van elkaar". Een overzicht van alle initiatieven lees je op Supporter of each other, een platform van het European Football for Development Network (EFDN).

 

De KAA Gent Foundation krijgt steun van

KAA Gent Foundation is lid van het European Football for Development Network (EFDN).