#MoreThanFootball: Elk Talent Telt

#MoreThanFootball: Elk Talent Telt

In het kader van de More Than Football Action Weeks, stelt de KAA Gent Foundation vandaag de Elk Talent Telt Clubsamenwerking voor.

De sociaal-sportieve samenwerking tussen alle Gentse voetbalclubs met een jeugdwerking bestaat vijf jaar. Het partnerschap is gebaseerd op vertrouwen, respect en solidariteit. 3500 Gentse kinderen en jongeren kunnen in een veilige omgeving groeien als mens en als voetballer. Dat is de missie van Elk Talent Telt.

De KAA Gent Foundation begeleidt de Gentse voetbalclubs in hun sportieve en hun maatschappelijke rol. Rond thema's als diversiteit, transparante bestuurscultuur en vrijwilligers gaan de clubs samen aan de slag. Met opleidingen voor trainers en clubbestuurders wordt gewerkt aan het versterken van de clubs.

Ondersteuningsfonds

Net als in het voetbalseizoen 2019-20 stelt KAA Gent in 2020-21 opnieuw € 75.000 ter beschikking van de Gentse Elk Talent Telt-clubs. Samen met de inspanningen die reeds door de Stad Gent geleverd werden, wil ook KAA Gent zo de Gentse voetbalclubs steunen in deze crisistijden. De middelen worden aan de hand van een subsidiereglement verdeeld door de KAA Gent Foundation.

In samenwerking met CRAFT en DSB Print ontvingen alle Gentse voetballers in de voorbije weken ook een KAA Gent-muts. Deze attentie maakt deel uit van de logistieke ondersteuning die KAA Gent bovenop de financiële steun aan de Gentse voetbalclubs geeft.

Elk Talent Telt is onmogelijk zonder de steun van KAA Gent en de Stad Gent. Samen zorgen stad en club voor inspiratie en continuïteit.

Samen zijn wij meer dan voetbal!

 

De KAA Gent Foundation dankt haar partners voor de steun: