Fietsen-brommers-moto’s

Hoeveel fietsenstallingen zijn er op en rond de site en waar bevinden zich die en zijn die bewaakt?

Momenteel zijn er ongeveer 3500 fietsenstallingen voorzien, deze allemaal ter hoogte van de site, de fietsenstallingen zijn mee opgenomen in ons bewakings/toezichtsplan.

Zijn er lockers voorzien op de site?

Wordt in seizoen 2016-17 gefinaliseerd.

Kan men fietsen huren?

Vanaf het St-Pietersstation kan men met de BLUE-BIKE fietsen voor een heel democratische prijs het stadion aandoen, zie www.blue-bike.be

Zijn er bepaalde fietsroutes voorzien?

Op Facebook werd een groep voor en door fietsende Buffalo’s opgericht ‘Velo Buffalo’. Alle supporters die graag met de fiets naar het stadion willen komen, kunnen elkaar hier ontmoeten. Via ‘Velo Buffalo’ worden verschillende fietsroutes voorgesteld en inspirerende ideeën uitgewisseld.

Zijn er plaatsen voorzien voor brommers?

Op de parking BRICO zullen brommers, naast de fietsen kunnen staan.

Zijn er plaatsen voorzien voor moto’s?

In de onmiddellijke omgeving van het stadion zijn alternatieven om de motorfietsen te plaatsen. Er zijn weliswaar geen voorbehouden, gemarkeerde plaatsen.


P&R met pendelbussen KAA-Gent

Van waar vertrekken de pendelbussen en met welke frequentie?

De pendelbussen vertrekken ter hoogte van de Land van Rodelaan (parking Carpool bus) en zullen naargelang het aanbod worden opgedreven, gezien er gefaciliteerd kan worden gereden zal de aanrijtijd heel behoorlijk zijn. De bussen mikken op heen en terug binnen het half uur, er kunnen door onze partner tot 10 bussen worden ingezet.

Waar kan men de “jetons kopen” en aan wie moet men die afgeven?

“De jetons kunnen zowel aan de opstapplaatsen als bij de ticketing op het secretariaat worden aangekocht. Tijdens de week kan je jetons kopen aan de ticketing in de centrale inkomhal van de Ghelamco Arena.
Op wedstrijddagen kan je jetons kopen aan de ticketing, bij de opstapplaatsen zelf en bij ticketbooth D tot 1u na de wedstrijd (ticketbooth D vind je voor tribune 2).

Op onze pendels zal steeds een medewerker van KAA Gent aanwezig zijn om de jetons te ontvangen. De prijs van een jeton bedraagt 1 euro.


Pendelbussen 

Van waar vertrekken de pendelbussen?

KAA Gent organiseert in Gentbrugge een P&R van en naar het nieuwe stadion. Bij elke officiële thuiswedstrijd pendelen bussen tussen de Ghelamco Arena en 3 verschillende opstapplaatsen (dienstencentrum Gentbrugge, P&R Arsenaal en de Tuinbouwschool in Melle).

Wanneer de wedstrijd om 20:30 of later begint, zal er ook steeds een pendelbus rijden van aan de Ghelamco Arena tot aan Gent Zuid. Deze pendelbus vertrekt 1u na de aftrap en is gratis. In praktijk houdt dit volgende vertrekuren in:

  • Na een wedstrijd met aftrap om 20:30 vertrek Ghelamco Arena om 23u15
  • Na een wedstrijd met aftrap om 20:45 vertrek Ghelamco Arena om 23u30
  • Na een wedstrijd met aftrap om 21:00 vertrek Ghelamco Arena om 23u45

Waar kan meN de jetons kopen en aan wie moet men die afgeven?

De jetons kunnen zowel aan de opstapplaatsen als bij de ticketing op het secretariaat worden aangekocht.

HEEN:

2u30 tot 1u45 voor aftrap: gratis
1u45 tot 0u30 voor aftrap: 1 euro

TERUG:

Tot 1u na de wedstrijd: 1 euro
van 1u tot 1u45 na de wedstrijd: gratis

  • Tijdens de week kan je jetons kopen aan de ticketing in de centrale inkomhal van de Ghelamco Arena.
  • Op wedstrijddagen kan je jetons kopen aan de ticketing, bij de opstapplaats P&R Arsenaal en ticketbooth D tot 1u na de wedstrijd (ticketbooth D vind je voor tribune 2).

Op onze pendels zal steeds een medewerker van KAA Gent aanwezig zijn om de jetons te ontvangen.

Komt er een pendelbus van de parking Zuiderpoort of B-parking?

Momenteel zijn er met beide parkings princiepsakkoorden, mocht de noodzaak zich aandienen dan kunnen een van de twee, of alle twee op korte termijn ingeschakeld worden in onze pendellussen.


Carpoolparkings

Welke parkings en met welke capaciteit zijn beschikbaar?

Zie carpool pagina

Waar kan men het abonnement voor de parkings aankopen?

De abonnementen voor de carpoolparkings kunnen enkel op het secretariaat worden aangekocht en afgehaald.

Wat wordt bedoeld met “ter beschikking voor het ganse seizoen”?

De parkings worden gehuurd voor alle voetbalmomenten tijdens het betreffend seizoen, dus voor elke wedstrijd is uw plaats beschikbaar (competitie, beker, playoffs, etc.)

Waarom moeten we steeds 1 uur vooraf onze parkingplaats innemen?

Om de autostromen te spreiden en verkeersinfarcten te vermijden zien wij het als onze plicht om onze supporters te sensibiliseren om zo gespreid mogelijk naar het stadion te komen. Zo vroeg mogelijk uw plaats innemen zal daar zeker toe bijdragen en verhoogt ook voor jullie het comfort. Indien het eens iets later is blijft uw plaats toch gereserveerd.

We dringen er bij onze supporters toch op aan om 1 uur voor wedstrijd zijn plaats te hebben ingenomen.

Moeten we steeds minimum met 3 in de auto zitten?

We zijn ons ervan bewust dat de plaatsen rond het stadion beperkt zijn, daarom zetten wij er onze supporters toe aan om te carpoolen. Velen van jullie gaan op onze boodschap in, waarvoor dank. Uitzonderlijk kan de plaats ook worden ingenomen wanneer er eens iemand ziek of belet is. Met meer in de auto mag natuurlijk ook.

Zijn er altijd gratis plaatsen ter beschikking met het carpool event systeem via TAXISTOP?

KAA Gent zal per wedstrijd communiceren welke en hoeveel plaatsen er met dit systeem kunnen worden ingenomen, het zal binnenkort nog verfijnd worden. Registreer je voor de Eventpool via carpool pagina of via de KAA Gent Facebookpagina

Staat men steeds op dezelfde parking?

Ja, jullie plaats is steeds op dezelfde parking voorzien, indien u een plaats kocht voor parking J, zal uw plaats steeds op die parking voorzien zijn. We werken met het opvulsysteem, dus u neemt de plaats in die vrij is op het moment dat u aankomt.

Wie wijst de parkeerplaatsen aan?

Het duidelijk herkenbaar personeel van KAA Gent kreeg vooraf instructies van hoe men de plaatsen moet laten innemen, gelieve die aanwijzingen strikt te volgen, er zijn nooit voorbehouden plaatsen.

Zijn de parkeerplaatsen aan een nummerplaat verbonden?

Neen, de plaatsen zijn aan een kaart met specifieke barcode verbonden, die wordt steeds ingelezen. U kan uw plaats met om het even welk voertuig innemen, wel steeds een personenwagen of minibusje die op een normale parkeerplaats kan geparkeerd worden.

Zijn de parkeerplaatsen bewaakt?

Sommige parkings hebben camerabewaking maar sowieso worden alle parkings opgenomen in een mobiele bewakingsronde door bewakingsagenten.

Kan men zijn plaats nog innemen als men te laat is?

Ons personeel zal tot 15 minuten na de rust ter plaatse zijn.

Zijn er andere voorwaarden verbonden aan de huur van de plaatsen?

Niet echt, we verwachten van onze supporters dat er geen blikjes of andere zaken op de parkings worden achtergelaten, de parkings zijn van bedrijven die er de dag nadien weer gebruik moeten van maken. Sommige parkings hebben licht afwijkende uren die wij persoonlijk (en algemeen ook op de site) aan de abonnees zullen meedelen.


Parkeren voor personen met een handicap

Zijn er parkeerplaatsen voorzien voor personen met een handicap?

Ja, er zijn rond het stadion 80 vrij in te nemen parkeerplaatsen, voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap (http://www.handicap.fgov.be/nl/sociale-maatregelen/parkeerkaart). Deze plaatsen kunnen vooraf niet gereserveerd worden.

Op parking A zijn er 8 plaatsen voorzien voor houders van T1 arrangement.

Op Brico benden (B) zijn er 50 plaatsen en op Brico boven (C) 22 plaatsen.

Bezoekers kunnen terecht op de bussenparking bezoekers (tribune G), Akkerhage.