KAA Gent veroordeelt geweld Stapelplein

KAA Gent veroordeelt geweld Stapelplein

KAA Gent nam kennis van het in bepaalde media vermelde vermoeden dat KAA Gentsupporters betrokken zijn bij het geweld gepleegd in de buurt van het Stapelplein tegen een woning en tegen de personen die er verblijven .

KAA Gent veroordeelt dit geweld ondubbelzinnig en met de hoogst mogelijke afschuw. 

Mocht uit het momenteel gevoerde onderzoek blijken dat er betrokkenheid is van KAA Gentsupporters, dan zal de club zich beraden over verdere acties ten aanzien van deze supporters.