Jeugdvoetbal in Gent: Elk Talent Telt

Jeugdvoetbal in Gent: Elk Talent Telt

12 Gentse voetbalclubs ondertekenen samen met vzw Voetbal in de stad een samenwerkingsverband waarmee ze zich engageren voor kwaliteitsvol en geëngageerd jeugdvoetbal in Gent, als betrouwbare partners en goede Gentse buren. Want Elk Talent Telt!

Met Elk Talent Telt willen Voetbal in de stad, de Stad Gent en de Gentse voetbalclubs zo veel mogelijk Gentse jongeren en kinderen de kans geven om in zo goed mogelijke omstandigheden voetbal te spelen: zowel op pleintjes in de Gentse buurten als in de Gentse voetbalclubs. Daarbij wordt voetbal ook gebruikt als middel om kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling.

Voetbal is meer dan voetbal, in het bijzonder als er gewerkt wordt met kinderen. Daarom ben ik trots dat 12 Gentse voetbalclubs samen binnen eenzelfde ethisch en sportief kader aan jeugdwerking willen doen, waarbij de kinderen centraal staan”, zegt Resul Tapmaz, voorzitter van Voetbal in de stad en Gentse schepen van Sport, Welzijn en Gelijke Kansen.

Partnerclubs

Deze 12 Elk Talent Telt partnerclubs  ondertekenen een charter waarmee ze zich engageren voor kwaliteitsvol en geëngageerd jeugdvoetbal in Gent: Hou ende Trou Zwijnaarde, Jago Sint Amandsberg, KAA Gent Ladies, KAA Gent, KRC Gent-Zeehaven, KVE Drongen, KVV Sint-Denijssport, KSCE Mariakerke, SKV Oostakker, Standaard Muide, SV Wondelgem en VSV Gent.

De vertegenwoordigers van de partnerclubs en de communitywerking: Elk Talent Telt

De clubs werken voortaan samen voor een kwaliteitsvolle jeugdopleiding voor zoveel mogelijk Gentse kinderen.

Sportief en maatschappelijk partnerschap

Elk Talent Telt heeft zowel sportieve als maatschappelijke doelstellingen. Binnen de formele setting wordt een samenwerking uitgebouwd met reguliere Gentse voetbalclubs. Binnen de informele setting worden initiatieven ontwikkeld rond pleintjes-en scholenvoetbal ter versterking van sociale cohesie van Gentse buurten. Deze initiatieven worden eerst opgestart in Nieuw Gent-Steenakker, de buurt naast de Ghelamco Arena.

Charter Elk Talent Telt

De 12 clubs gaan samenwerken, sportief en maatschappelijk, volgens het Elk Talent Telt Charter.

Communitywerking

Elk Talent Telt is een nieuw pijler van Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent. Voetbal in de stad gebruikt de wervende kracht van KAA Gent en voetbal om maatschappelijke meerwaarde te genereren. Elk Talent Telt wordt uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent en KAA Gent in nauwe samenspraak met KRC Gent-Zeehaven en de partnerclubs.

Elk Talent Telt is een project van vzw Voetbal in de stad - de communitywerking van KAA Gent, uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent. KAA Gent en KRC Gent Zeehaven. Met de financiële steun van de Stad Gent, KAA Gent, Telenet, Borginsole, Wilink en Etixx.               

Lees alle informatie over Elk Talent Telt in de perstekst die naar aanleiding van de voorstelling werd verspreid.