KAA Gent beloont 10 Gentse Elk Talent Telt jeugdvoetbalclubs

KAA Gent beloont 10 Gentse Elk Talent Telt jeugdvoetbalclubs

Tien Gentse voetbalclubs ontvangen voor hun jeugdwerking in totaal € 61.460 van KAA Gent. De clubs zijn lid van het Elk Talent Telt partnerschap dat Gentse voetbalclubs sportief en maatschappelijk wil versterken.

De clubs werden door een jury met vertegenwoordigers van KAA Gent, de Stad Gent en vzw Voetbal in de stad beoordeeld op hun sportieve werking, bestuurscultuur, ouderbetrokkenheid, maatschappelijke impact en deelname van hun jeugdspelers, jeugdtrainers, clubmedewerkers en clubbestuurders aan de Elk Talent Telt initiatieven. Bij de toekenning van de ondersteuning werd ook rekening gehouden met de grootte van de jeugdwerking en met de doorstroming van talenten.

KAA Gent cvba so financiert het Elk Talent Telt ondersteuningsfonds. Het fonds wordt beheerd door vzw Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent. De bekomen middelen dienen door de clubs geïnvesteerd te worden in hun jeugdwerking. KAA Gent hoopt op deze wijze bij te dragen tot een gezond voetbalklimaat in Gent, zowel sportief als maatschappelijk, in het belang van onze Gentse jeugdvoetballers.

Het Elk Talent Telt ondersteuningsfonds wordt beheerd door vzw Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent.

DOWNLOAD HIER DE PDF MET DE VISUELE VOORSTELLING VAN DE EVALUATIE

Evaluatie van de Gentse Elk Talent Telt partnerclubs

Hieronder sommen we de Gentse Elk Talent Telt partnerclubs op met een beknopte beoordeling door de jury van het Elk Talent Telt ondersteuningsfonds.

JAGO Sint-Amandsberg (246 jeugdspelers, 1107,5 punten, € 7752,50)

JAGO Sint-Amandsberg scoort goed op sociale werking en gemiddeld op sportieve werking en op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. JAGO is een jonge vereniging met veel potentieel. JAGO beschikt naast een volwassenen- en jeugdwerking ook over een (beperkte) meisjes-, een G- en een opstartende wandelvoetbalwerking. JAGO is daarmee een voorbeeld voor veel andere verenigingen. JAGO Sint-Amandsberg heeft heel wat troeven voor de verdere uitbouw van de sportieve en maatschappelijke werking van de vereniging: de geplande investeringen in infrastructuur, de link met de buurt, de samenwerking met de ouders van de jeugdspelers, een transparante bestuurscultuur. Deelname aan de Elk Talent Telt vormingsinitiatieven, in het bijzonder voor de jeugdtrainers, kan beter.

FC Rooigem (85 jeugdspelers, 733 punten, € 5131)

FC Rooigem scoort gemiddeld op sportieve werking, bovengemiddeld op sociale werking en goed op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. FC Rooigem is een jonge, diverse vereniging met veel potentieel. De juiste visie is aanwezig om de werking verder te verdiepen en te verbreden zowel op sportief, op maatschappelijk als op organisatorisch vlak. FC Rooigem heeft heel wat kansen voor een mooie toekomst: de geplande investering in infrastructuur, het versterken van de band met de buurt en met de ouders, de transparante bestuurscultuur en een hoge participatie aan Elk Talent Telt initiatieven zullen de vereniging nog versterken in haar groei.

HT Zwijnaarde (291 jeugdspelers, 990 punten, € 6930)

HT Zwijnaarde scoort bovengemiddeld goed op sportieve werking, op sociale werking en op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. HT Zwijnaarde ontwikkelt zich steeds meer tot een bloeiende, geëngageerde en diverse vereniging met een relevante werking voor de buurt Nieuw-Gent Steenakker. De juiste visie is aanwezig om de werking verder te verdiepen en verbreden, zowel op sportief als organisatorisch vlak met aandacht voor transparantie.

KVE Drongen (312 jeugdspelers, 958 punten, € 6706)

KVE Drongen scoort goed op vlak van sportieve werking, bovengemiddeld op sociale werking en onder het gemiddelde op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. KVE Drongen heeft een jeugdwerking op provinciaal niveau. De juiste visie is aanwezig om de werking verder te verdiepen en te verbreden. Belangrijk blijft om de ouders en de leden van de club op een transparante manier te betrekken bij de groei en werking van de vereniging. Aandacht wordt gevraagd voor de verdere uitbouw en kwaliteitsverhoging van de sportieve en de maatschappelijke werking. Initiatieven rond meisjes- en wandelvoetbal zijn positief. De deelname aan Elk Talent Telt initiatieven kan beter.

KSCE Mariakerke (225 jeugdspelers, 1052 punten, € 7364)

KSCE Mariakerke scoort in vergelijking met andere partnerclubs bovengemiddeld op sportieve werking en minder dan gemiddeld op sociale werking en op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. KSCE Mariakerke is een vereniging met een goed georganiseerde jeugdwerking. De club kan de sportieve werking verder versterken door vaker te participeren aan Elk Talent Telt initiatieven. Nauwere contacten met buurtorganisaties, een grotere betrokkenheid van de ouders en het uitwerken van een aantal structurele acties rond toegankelijkheid en een transparante bestuurscultuur kunnen de (sportieve) kwaliteit van de werking verhogen.

VSV Gent (143 jeugdspelers, 663 punten, € 4641)

VSV Gent scoort in vergelijking met andere partnerclubs minder dan gemiddeld op vlak van sportieve en sociale werking en scoort bovengemiddeld op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. VSV Gent levert extra inspanningen om de link met de buurt te versterken. Het blijft belangrijk dat VSV Gent de nodige inspanningen levert om de club op sportief, maatschappelijk en organisatorisch vlak verder uit te bouwen. De hoge participatie aan de Elk Talent Telt vormingen voor bestuurders en clubmedewerkers is positief. Geplande investeringen in de accommodatie alsook een verhoogde ouderbetrokkenheid en transparante bestuurscultuur kunnen een extra impuls betekenen voor de verdere groei van de club.

SV Wondelgem (134 jeugdspelers, 639 punten, € 4473)

SV Wondelgem scoort minder dan gemiddeld op vlak van sportieve en sociale werking, doch scoort beter dan gemiddeld op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. SV Wondelgem is een jonge, diverse vereniging met veel potentieel. De juiste visie is aanwezig om de werking verder uit te bouwen op zowel sportief, maatschappelijk als organisatorisch vlak. De club beschikt over een geëngageerde ouderwerking die de interne werking van de club versterkt. Geplande investeringen in de accommodatie bieden kansen voor een verdere groei. Meer aandacht voor de sportieve en de sociale werking, volgehouden deelname aan de Elk Talent Telt initiatieven, een transparante bestuurscultuur en een verdere inbedding van de ouderparticipatie zouden de werking van SV Wondelgem ten goede komen.

SKV Oostakker (337 jeugdspelers, 904 punten, € 6328)

SKV Oostakker scoort boven gemiddeld op vlak van sportieve werking en minder dan gemiddeld op sociaal vlak en op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. SKV Oostakker heeft een jeugdwerking op gewestelijk niveau. De juiste visie lijkt aanwezig om de werking verder te verdiepen en te verbreden. Zo werden een aantal jeugdcoördinatoren aangeworven om de werking beter te structureren en werd de ambitie uitgesproken om in te zetten op ouderparticipatie. Het is belangrijk dat SKV Oostakker de ouders en de leden van de club betrekt bij de groei en werking van de vereniging. Een grotere betrokkenheid bij de Elk Talent Telt initiatieven en meer transparantie zouden de werking ten goede komen.

KVV Sint-Denijssport (348 jeugdspelers, 1095,5 punten, € 7668,50)

KVV Sint-Denijssport scoort minder dan gemiddeld op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven, op vlak van sportieve en op vlak van sociale werking. Het hoge puntenaantal is te verklaren door de grootte van de club en de doorstroming van jonge talenten. KVV Sint-Denijssport heeft een jeugdwerking op gewestelijk niveau. De visie lijkt aanwezig om de werking verder te verdiepen en te verbreden (meisjes-, wandel-, G-voetbal). Recent werden jeugdcoördinatoren aangeworven om de werking beter te structureren. Geplande investeringen in accommodatie bieden meer kansen. Aandachtspunt is de ouders en de leden van de club op een transparante manier te betrekken bij de werking van de vereniging. Een grotere betrokkenheid, een meer transparante bestuurscultuur en meer aandacht voor de Elk Talent Telt initiatieven zouden de kwaliteit van de werking ten goede komen.

Standaard Muide AZ (147 jeugdspelers, 538 punten, € 4466)

Standaard Muide AZ scoort minder dan gemiddeld op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven, op vlak van sportieve en op vlak van sociale werking. Standaard Muide AZ is een diverse vereniging met veel potentieel in een aandachtswijk. Extra inspanningen zijn nodig om de club op sportief, maatschappelijk en organisatorisch vlak verder uit te bouwen. Standaard Muide AZ kan daarbij meer aandacht besteden aan een transparante bestuurscultuur en aan een goede relatie met de buurt. Een grotere betrokkenheid bij de Elk Talent Telt initiatieven zullen zeker de kwaliteit en toegankelijkheid van de (sportieve) werking ten goede komen.

Alle clubs ontvangen een meer gedetailleerde rapportage. vzw Voetbal in de stad zal de clubs uit het Elk Talent Telt partnerschap begeleiden bij de implementatie van de aanbevelingen.

Elk Talent Telt Clubsamenwerking

De 10 betoelaagde Gentse clubs maken deel uit van het Gentse Elk Talent Telt partnerschap. Dat telt intussen 15 leden. Twee clubs met een jaarbudget boven de € 600.000 (KAA Gent/KAA Gent Ladies en Racing Gent) kwamen niet in aanmerking voor deze ondersteuning. Twee clubs (VC Zwijnaarde en FC Sint-Kruis-Winkel) werden onlangs lid en komen vanaf het seizoen 2017-18 in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Elk Talent Telt is een project van vzw Voetbal in de stad - de communitywerking van KAA Gent, uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent, KAA Gent en KRC Gent. Met de financiële steun van de Stad Gent, KAA Gent, Telenet, Borginsole en Jartazi.