Gedragslijn binnen de club

Ethisch

Iedere speler moet zich professioneel gedragen.Hij moet zich zowel op als buiten het terrein sportief gedragen en zal zich verzorgen om in een optimale conditie te verkeren.Hij moet op ieder moment K.A.A. Gent zo waardig mogelijk vertegenwoordigen.

Afspraken

Verplaatsingen gebeuren altijd in groepsverband, behalve indien er op voorhand anders over werd beslist, in akkoord met de trainer.
Rendez-vous: men is aanwezig 15’ voor het vertrekuur dat werd voorzien in het programma. De personen die niet aanwezig zijn op het uur en/of de plek van afspraak zonder de trainer te hebben verwittigd moeten zich zo vlug mogelijk met de eigen middelen bij de delegatie voegen.

Bij afwezigheden dient men de trainer telefonisch te verwittigen. Een sms’je is NIET voldoende.

Gedrag op de autobus bij verplaatsingen

De spelers zitten per team op de autobus.

Jongste categorie: voorste gedeelte (± voor de middendeur)
Oudste categorie: achterste gedeelte (± achter middendeur)
Ouders: achteraan

Men zal er voor zorgen dat men de autobus proper verlaat. Het is verboden om voetbalschoenen te dragen in de bus.

Gebruik van de gsm

Het gebruik van GSM-toestellen is verboden tijdens alle gemeenschappelijke activiteiten (uitzondering = bus).(maaltijden, vergaderingen, medische verzorging, verplaatsingen, wandelingen, kleedkamers,…)

Roken

Het is de spelers strikt verboden te roken. Voor de technische staf en de afgevaardigden is het verboden te roken tijdens gemeenschappelijke activiteiten.

Stages - Tornooien - Hotel

Telefoon in de kamers van de spelers: alle verbindingen zijn ten laste van de spelers. Er zijn geen inkomende telefoons meer toegelaten na 23:00 hr.
Alle waardevolle spullen (geld, juwelen, uurwerken, paspoort,…) moeten in de koffer van de kamer worden opgeborgen of bij één van de begeleiders.
Het is verboden alcoholische dranken te gebruiken in de kamers.
Er mogen geen externe personen in de kamers van de spelers zonder voorafgaande toestemming van de trainer.
Het opgelegde uurrooster met de slaaptijden moet nauwgezet opgevolgd worden door de spelers (stilte, rust).
Bij het verlaten van het hotel worden de sleutels afgegeven aan de receptie.
Alle bijkomende persoonlijke kosten (telefoon, fax, minibar, drank aan de bar) dienen te worden betaald.

Maaltijden

Technische staf en spelers eten op hetzelfde moment.
Geen walkman of spelletjes aan tafel.
Men verlaat de tafel niet zonder toestemming van de trainer.
Wanneer men de tafel verlaat, laat men deze in fatsoenlijke toestand achter en worden de stoelen onder de tafel geplaatst.
Behalve ander oordeel van de arts of trainer, moeten de spelers en de technische staf zich voegen naar het voorgeschreven menu.

Mini- en zaalvoetbal

Zijn gedurende het actieve voetbalseizoen verboden. Alleen tijdens het tussenseizoen is het de spelers toegestaan om deze activiteiten uit te oefenen

Kleding - Uitrusting

Algemeen

Tijdens verplaatsingen of officiële gebeurtenissen zal de uitrusting en verplichte kledij bepaald worden door de trainer en de verantwoordelijken.

Uitrusting tijdens de wedstrijd

Tijdens wedstrijden mogen de spelers enkel het materiaal gebruiken en de uitrusting dragen die K.A.A. GENT ter beschikking stelt.
Tijdens de wedstrijd: trui in de short en kousen omhoog (onder de knie). Geen rechtstaande kraag.
Iedere speler zal zorg dragen voor het materiaal dat hij heeft gekregen en is er verantwoordelijk voor. Het materiaal en de uitrusting blijven eigendom van K.A.A. Gent. Alle materiaal of uitrusting die na de activiteit niet wordt teruggeven wordt aan de speler in rekening gebracht.

Uitrusting tijdens de training

Tijdens de trainingen zullen de spelers geen truien dragen van concurrerende clubs.
Bijgevolg zal men uitsluitend de blauw-witte clubkleuren zien tijdens de trainingen.
De scheenbeschermers moeten gedragen worden.

Juwelen

Tijdens trainingen en wedstrijden is het verboden om kettingen, uurwerken, oorbellen,… te dragen.

TRAINING

Materiaal

Het plaatsen van het materiaal (bv. verplaatsbare doelen) voor, tijdens of na de training gebeurt door het voltallige spelersteam en de trainer. Iedere week worden bepaalde spelers verantwoordelijk gesteld voor het materiaal (ballen, kegels, partijvestjes)
Bij het verlaten van het terrein neemt de verantwoordelijke groep het gebruikte materiaal mee en bergen het onder toezicht van de trainer zorgvuldig op in het materiaalhok.
Men zal er op letten dat er geen verbanden, flessen, blikjes,… achterblijven op het terrein.

Kleedkamers

Men zal de kleedkamers steeds proper verlaten. Alle vuilnis, verbanden, flessen, blikjes, … in de vuilnisbak. Iedere speler is verantwoordelijk voor de plaats die hij heeft bezet.
Tijdens wedstrijden en trainingen is de kleedkamer verboden voor personen die niet behoren tot de club.
De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van verlies of diefstal.
Schoenen worden buiten schoongemaakt op de speciaal daarvoor voorziene schoenborstels.
De netheid van de kleedkamers is de verantwoordelijkheid van de trainer en de afgevaardigden.
De trainer kan een beurtrol opstellen om de kleedkamer rein te houden.

Gedragslijn tijdens de wedstrijd

Houding op de reservebank

Correcte houding op de reservebank (spelers en staf) tijdens de wedstrijd.
Er wordt een positieve spirit verwacht bij vervangingen.

Houding van de spelers

De beslissingen van de scheidsrechter en zijn assistenten dienen te worden geaccepteerd en gerespecteerd.
De spelregels en het reglement dient men na te leven.
De tegenstander is geen vijand maar een partner in het spel. Men dient beleefd en correct te handelen ten opzichte van de spelers en staf van de tegenpartij.
Discriminerende opmerkingen worden niet getolereerd.
Bij brutaal spel excuseert men zich bij het “slachtoffer” en bij de scheidsrechter.
Ten opzichte van het publiek vermijdt men het tonen of provoceren van extreme emoties.
Men reageert niet op eventuele provocaties of aansporingen van het publiek.

Houding van de ouders

Tijdens de wedstrijd hebben de ouders een voorbeeldfunctie.
De coaching is het domein van de technische staf.
Geen enkele ouder zal een ander kind bekritiseren.
Extra-sportieve ongenoegens kunnen steeds doorgenomen worden met de TVJO en / of jeugdmanager.

Relaties met de pers

Geen verkondigingen houden die men zich later zou kunnen beklagen en die schade kunnen aanbrengen aan de club, de spelers van de club, de technische staf of de officiële begeleiders.

Medische begeleiding en verzorging

De spelers dienen respect te tonen voor de medische staf en hun raadgevingen stipt op te volgen.
Een gekwetste speler wordt verondersteld de trainer en de secretaris van de club hiervan op de hoogte te brengen en de clubdokter en / of clubkinesisten te raadplegen.
Het gebruik van doping of geneesmiddelen die niet toegelaten zijn door de wet of door het reglement is strikt verboden.
De spelers worden verondersteld te leven op evenwichtige sportvoeding.
Op regelmatige tijdstippen zullen de spelers onderworpen worden aan een gewichtscontrole.

Taal

De voertaal in de kleedkamers en op het terrein is Nederlands. Franstalige en Engelstalige spelers moeten zo snel als mogelijk de basis van het Nederlands onder de knie krijgen.

Dit zal hun integratieproces versnellen.

 


HANDTEKENING OUDERS                                          HANDTEKENING SPELER