De communitywerking 'Voetbal in de stad‘ creëert met en door KAA Gent maatschappelijke meerwaarde voor de Gentenaars. Daarbij dient de Gentse voetbalwereld als hefboom én als werkterrein en wordt de wervende kracht van voetbal in de stad optimaal benut ten voordele van de samenleving.

vzw Voetbal in de stad is een samenwerkingsverband van KAA Gent, de Stad Gent, het OCMW Gent, Gent Stad in Werking en de Supportersfederatie KAA Gent.

Partners community