KAA Gent is meer dan een voetbalbedrijf. KAA Gent is een organisatie met sociaal oogmerk met een uitgesproken maatschappelijk engagement, vervuld de KAA GENT FOUNDATION. Het samenbrengen en versterken van de Gentse samenleving is de belangrijkste opdracht van onze organisatie. De KAA GENT FOUNDATION is de verbindende kracht van KAA Gent en is lid van het European Football for Development Network (EFDN).

Sinds KAA Gent in 2008 met de publicatie van haar Sociaal Charter de oprichting van een sociale werking aankondigde, kreeg de KAA GENT FOUNDATION vorm. KAA Gent, de Supportersfederatie , de Stad Gent en het Gentse OCMW sloegen de handen in elkaar. In 2009 werd vzw Voetbal in de stad opgericht als een unieke publiek-private samenwerking. Vandaag is de KAA GENT FOUNDATION een gerespecteerde innovatieve kracht, zowel in de Gentse sportwereld als in de Gentse samenleving.  We zijn dan ook trots hier de meest gelauwerde maatschappelijke werking in het Belgische voetbal te kunnen voorstellen.

Emancipatorische projecten

Basisopdracht van de KAA GENT FOUNDATION is de organisatie en ondersteuning van sociaal-emancipatorische projecten voor Gentenaars uit kansengroepen. Met de wervende kracht van voetbal, KAA Gent en de Ghelamco Arena brengt Voetbal in de stad mensen samen. We versterken allerlei vaardigheden die mensen nodig hebben om beter te kunnen functioneren in de samenleving.  Een groep psychiatrische patiënten van het Psychiatrisch Centrum Gent Sleidinge werkt in het arbeidszorgproject Buffalo Bustels mee om de Ghelamco Arena na elke thuiswedstrijd te poetsen. De ‘Bustels’ leren samenwerken, plannen, hun vaardigheden worden gecoached en zo krijgen ze later meer kansen op de arbeidsmarkt.

In het KAA Gent Leercentrum wordt het voetbalstadion benut als krachtige leeromgeving: tijdens de les meetkunde gaan ze op het veld op zoek naar de oppervlakte van de baklijn of de omtrek van de middencirkel. De kinderen krijgen spelenderwijs  opnieuw zin in school, hun zelfvertrouwen wordt opgekrikt en samen beleven ze unieke momenten in de mooiste en leukste school van het land: de Ghelamco Arena. Wanneer de KAA GENT FOUNDATION een evenement organiseert helpen jongeren op zoek naar werk uit het OCMW activeringsprogramma eXtraTime mee. Vele handen maken het werk licht en op deze wijze worden ook hun arbeidscompetenties bijgespijkerd.

Voetbalteams van de KAA GENT FOUNDATION

Iedereen kent KAA Gent, KAA Gent Jeugd en de KAA Gent Ladies. Maar wist je dat de KAA GENT FOUNDATION niet minder dan drie voetbalteams op de been brengt? Bij de Gantoise Plantrekkers werken we met daklozen, mensen in thuislozenzorg en andere vormen van begeleid wonen, vluchtelingen en personen die afkicken van een drugs- en/of alcoholverslaving rond de voetbalwaarden diversiteit, respect, vriendschap en fairplay. We creëren voor hen een veilige omgeving waarin we hen samen met de stedelijke Dienst Straathoekwerk en de Dienst Emancipatorische werking van het OCMW Gent op weg helpen. Zowel een dames- als een herenteam neemt onder de vlag van KAA Gent deel aan de Belgian Homeless Cup.

De Geestige Buffalo’s is er dan weer voor Gentenaars met een psycho-sociale problematiek. In samenwerking met verschillende diensten en organisaties voor geestelijke gezondheidszorg verlagen we op deze wijze de drempel voor psychiatrische patiënten om te sporten. Tenslotte zijn er de HT Gantoise Legends, het wandelvoetbalteam van kranige senioren dat sinds vorige zomer aan de slag is op de terreinen van HT Zwijnaarde in Nieuw Gent-Steenakker, de buurt naast de Ghelamco Arena. Wandelvoetbal is een sport die senioren samen brengt en hen toe laat op hun tempo – er mag niet gelopen worden – actief te bewegen.

Elk van deze voetbalteams wordt georganiseerd volgens de meer-dan-voetbal aanpak:  de KAA GENT FOUNDATION bouwt met de deelnemers  een ‘vereniging’ van geëngageerde spelers die verantwoordelijkheid nemen voor het project, zoals het beheer van het materiaal en het verzorgen van een gezond cateringaanbod. Met spelers die doorheen het traject stappen vooruit zetten bouwen we Team Buffalo, een groep vrijwilligers die we vorming aanbieden en binnen onze communitywerking mogelijkheden bieden om door te groeien als buurtsportcoach of jeugdtrainer.

Engagement voor Nieuw Gent

Bij de verhuis naar de Ghelamco Arena in juli 2013 hebben we het engagement uitgesproken een goede en geëngageerde buur te worden voor Nieuw Gent-Steenakker: de buurt naast het stadion. KAA Gent wil mee bouwen aan een mooie toekomst voor Nieuw Gent-Steenakker door met de inwoners en organisaties van de buurt mee te werken aan een betere buurt. Op het Rerum Novarumplein dragen we zorg voor het Bij Pino, een laagdrempelig buurthuis dat we samen met andere buurtorganisaties en met bewoners beheren. Ook sociaal-innovatieve buurtsport en schoolsportinitiatieven als Buffalo Cup en Buffalo League worden met en in de buurt ontwikkeld. In januari starten we tussen de woontorens van Nieuw Gent met een dansinitiatief voor jongens en meisjes: de Buffalo Dance Academy.

Tijdens wekelijkse activiteiten wordt binnen Buffalo Cup, Buffalo League en Buffalo Dance Academy door en met kinderen gewerkt aan gezond leven, het uitwerken van creatieve ideeën, sociale activiteiten voor de buurtbewoners, FairPlay en respect. We gebruiken KAA Gent daarbij om de buurt te versterken en met elkaar te verbinden. Inclusie staat centraal: we are one family, we are Buffalo!

Belangrijkste doelstelling bij dit alles is het vrijetijdsaanbod in Gentse kansenwijken zoals Nieuw Gent-Steenakker duurzaam te versterken door de bewoners zelf verantwoordelijkheid te laten nemen binnen de werking. Op termijn zien we onze projecten immers evolueren tot verenigingen voor en van de wijken waarin we actief zijn. Zo dragen we ons steentje bij aan een mooier Gent voor iedereen die er woont.

Elk Talent Telt

In 2014 kreeg de KAA GENT FOUNDATION van de Stad Gent en KAA Gent een belangrijke rol in de ondersteuning van het Gentse jeugdvoetbal.  13 Gentse voetbalclubs gingen in op de uitnodiging van de communitywerking. Samen werken ze aan één doel: in Gent een aangename voetbalklimaat creëren waar het welzijn van de kinderen en jongeren centraal staan en waar elke jeugdvoetballer (m/v) de kans krijgt zich persoonlijk en sportief te ontwikkelen, want Elk Talent Telt.

15 voetbalclubs, 200 jeugdtrainers en meer dan 3000 voetballende kinderen telt het partnerschap intussen. Toegankelijke opleiding voor jeugdtrainers, jeugdcoördinatoren en clubbestuurders versterken de basis van de Gentse voetbalclubs.

Maar er is meer.  Voetbalclubs zijn de meest laagrempelige sportverenigingen in onze stad. Een voetbalclub aan de Dampoort, de Brugse Poort of Nieuw-Gent is de Gentse samenleving in het klein.  Voetbalclubs zijn organisaties waar alle Gentenaars langs komen, ongeacht etnisch-culturele achtergrond of sociaal-economische situatie. De maatschappelijke actie die Voetbal in de stad op Gentse schaal organiseert kan elke lokale voetbalclub op buurtniveau.

Samen met de Elk Talent Telt partnerclubs ontwikkelen we instrumenten om te evolueren tot open verenigingen op wijkniveau die samenwerken met de Buffalo League in hun wijk, aan de oma’s en opa’s van de kinderen wandelvoetbal aanbieden en/of kansen geven aan G-voetbal of meisjesvoetbal.

Erfgoed

Voor de KAA GENT FOUNDATION is voetbal cultuur. En net als sport versterkt cultuur mens en samenleving. Samenwerking met culturele initiatieven zijn de KAA Gent FOUNDATION dan ook niet vreemd. Ook op deze wijze bouwt KAA Gent aan een brede publiekswerking rond KAA Gent. Speerpunt van deze publiekswerking zijn de stadiongidsen: betrokken supporters die als vrijwilliger van de KAA GENT FOUNDATION jaarlijks 12.500 bezoekers rondleiden in de Ghelamco Arena. Ze brengen het verhaal van KAA Gent en de Ghelamco Arena, bieden een blik achter de schermen en laten jong en oud dromen van oude en nieuwe successen in onze prachtige voetbalarena. Ook als ondersteuning voor hun werk bouwt de communitywerking, in opdracht van en met medewerking en KAA Gent, aan een Gantoise erfgoedcollectie. Archiefstukken, vaandeltjes, truitjes, vlaggen, supportersblaadjes, foto’s,… worden zorgvuldig bewaard voor de toekomstige generaties Buffalo’s.

Voor meer info over rondleidingen in de Ghelamco Arena klik je hier.

Meer dan voetbal initiatieven

Ook de begeleiding van supporters met een beperking, elke wedstrijd opnieuw, is een taak die aan de communitywerking wordt toevertrouwd. Voetbal in de stad werk hiervoor samen met INTER VLAANDEREN en werkt actief mee aan initiatieven die voetbal toegankelijk maken voor supporters met een beperking, ook in andere Belgische voetbalstadions.

Voor meer info over de toegankelijkheid van het stadion voor supporters met een beperking klik je hier.

De Horeca vennootschap van KAA Gent steunt op haar beurt de Dopjesactie van het Belgisch Centrum voor Blindegeleidehonden:  elk seizoen worden 150.000 dopjes van frisdrankflesjes die op wedstrijddagen verzameld en bezorgd aan een recyclagebedrijf dat er duurzame paletten van maakt. Met de opbrengst worden geleidehonden voor personen met een visuele handicap opgeleid.

Sinds november 2016 is KAA Gent officieel een UiTPAS-partner. Voor elke thuiswedstrijd in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League en voor vriendschappelijke wedstrijden zijn voortaan 150 kaarten te koop aan kansentarief. Zo krijgt iedereen de kans om een wedstrijd van KAA Gent bij te wonen.

De promotie van de fiets als alternatieve vervoersvorm op wedstrijddagen is met Velo Buffalo een onovertroffen succes: meer dan 2500 KAA Gentsupporters trekken elke thuiswedstrijd met de fiets naar de Ghelamco Arena.

Het Mia-moment tijdens minuut 52 werd samen met Buffalo Indians bedacht, de Dela herdenkingsmuur op de supporterspromenade in de hoofdtribune werd samen met de commerciële werking van KAA Gent gerealiseerd.

Open Stadion

De KAA Gent FOUNDATION garandeert het gebruik van de Ghelamco Arena voor non-profit initiatieven en maatschappelijke projecten.  De publiek toegankelijke ruimtes in het voetbalgedeelte van de Ghelamco Arena kunnen 15 dagen per jaar kunnen gebruikt voor niet-commerciele activiteiten door derden. Om volop ruimte te bieden voor maatschappelijke initiatieven, worden deze alleen toegewezen voor manifestaties die verband houden met de thema’s waarrond in het kader van de communitywerking wordt gewerkt: maatschappelijke projecten (sport, gezondheid en bewegen, onderwijs, opleiding en tewerkstelling, diversiteit en gelijke kansen), buurtgebonden initiatieven en/of supportersinitiatieven.

Voor meer informatie over het gebruik van de Ghelamco Arena voor niet commerciële initiatieven door derden klik je hier.

 

De KAA GENT FOUNDATION dankt deze organisaties, diensten en bedrijven die onze werking steunen: