De KAA Gent Foundation gebruikt voetbal en KAA Gent als middel om Gent en de Gentenaars sterker te maken. Via tal van maatschappelijke projecten en activiteiten werkt de organisatie aan weerbaarheid (fysieke en mentale gezondheid), talentontwikkeling (sportief en persoonlijk), inclusie (iedereen mee), sociale cohesie (iedereen samen) en diversiteit met gelijke kansen (non-discriminatie).

Sociaal-sportief werk

De KAA Gent Foundation ziet zichzelf als een sociaal-sportieve praktijk. Een organisatie die gelooft dat sport de kracht heeft om ook maatschappelijke dromen te realiseren.

Onder leiding van community coaches (maatschappelijke sportcoaches) worden sociaal-sportieve activiteiten georganiseerd om wie deel neemt persoonlijk te laten groeien. Onvoorwaardelijkheid en inclusie, de inzet van professionals, het werken met ervaringsdeskundigen en een sterke samenwerking met een gedegen netwerk van maatschappelijke partners zijn de succesfactoren van deze sociaal-sportieve aanpak. Bij dit alles geldt ook de verbindende kracht van KAA Gent zelf als een absolute troef. Dat bleek ook uit onderzoek van de UGent uit 2020. (Foto: Hannes Couvreur)

GANTOISE PLANTREKKERS

Sinds 2009 zijn we met de Plantrekkers aan de slag. Het was de eerste sociaal-sportieve werking onder de vlag van KAA Gent. Gentenaars samen brengen rond voetbal. Met hen een team bouwen, rond dit team een ondersteunend netwerk opzetten en zo de spelers van het team versterken. Dat zijn de Gantoise Plantrekkers. Zo'n 30 Gentenaars zijn in en rond het team actief. Er is niet enkel voetbal. Er is bijvoorbeeld ook een kookploeg in de weer. De Gantoise Plantrekkkers zijn een samenwerking tussen de KAA Gent Foundation, Stad Gent en OCMW Gent.

GEESTIGE BUFFALO'S

Sinds 2015 organiseren we een tweede maatschappelijke voetbalwerking: de Geestige Buffalo’s. Met de sociaal-sportieve aanpak krijgen de Geestige Buffalo's de kans om via voetbal zowel hun fysieke als mentale gezondheid te verbeteren. Voor dit project wordt samengewerkt met Het Pakt, IBW IPSO, Karus, Psychiatrsch Centrum Gent Sleidinge, IBW Zagan en Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain. De Geestige Buffalo's zijn lid van de G-sportfederatie Psylos-Parentee en zijn erkend als duurzame G-sportclubwerking door Sport Vlaanderen.

WANDELVOETBAL

Sinds 2016 organiseert de KAA Gent Foundation wandelvoetbal voor senioren. Gezond bewegen en vrienden maken zijn de belangrijkste doelstellingen van wandelvoetbal. Eerst bouwden we HT Gantoise Legends uit in Nieuw Gent-Steenakker. Sinds 2018 is HT Gantoise een volwaardig deel van voetbalclub HT Zwijnaarde. In maart 2019 werd een tweede initiatief opgestart in en rond het Woodrow Wilsonplein. Wekelijks trainen de South Park Toekans in het Zuidpark. Sinds 2021 bouwen we aan een nieuwe wandelvoetbalkern rond de Watersportbaan. In opdracht van de Stad Gent maken we werk van een Gents netwerk van minstens 6 wandelvoetbalkernen tegen 2025.

BUFFALO LEAGUE

KAA Gent verhuisde in 2013 naar de Planet Group arena. Meteen maakte de KAA Gent Foundation van activiteiten voor de buurt Nieuw Gent-Steenakker een prioriteit. Begin 2015 startte de Buffalo League: omnisport voor kleuters en kinderen in de buurt. Met activiteiten op woensdag en zaterdag onder leiding van community coaches wordt de talentontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. De Buffalo League is voor velen in Nieuw Gent-Steenakker de eerste kennismaking met onze sociaal-sportieve werking. Vandaag nemen meer dan vijftig kinderen en jongeren wekelijks deel aan de Buffalo League. Het succes van de Buffalo League is te danken aan de goede samenwerking met de basisscholen van de buurt, Circusplaneet, Sportaround, Bloemenstad, Hogeschool Gent en vzw Tranquil.

BUFFALO DANCE ACADEMY

In 2017 opende de Buffalo Dance Academy haar deuren. Kinderen en jongeren van de buurt Nieuw Gent-Steenakker dansen sinsdien in de turnzaal van basisschool De Panda de pannen van het dak. De Buffalo Dance Academy telt intussen 30 leden. Elke week worden drie danssessies georganiseerd. De deelnemers van vandaag evolueren tot de coaches van morgen. In de Buffalo Dance Academy werken we samen met de Brede Schoolwerking van Onderwijscentrum Gent, Basisschool De Panda, Danscollege en KC Dance Complex.

BIJ PINO

In de lente van 2017 openden we Bij Pino, een laagdrempelige ontmoetingsplek in het hart van Nieuw Gent-Steenakker. Buurtbewoners komen er langs voor een koffie, een babbel en een glimlach. Het zijn de vrijwilligers van Bij Pino die de ruggengraat vomen van de werking. Zij baten de koffiebar uit en organiseren alle activiteiten mee. Sinds de zomer van 2020 kreeg de werking een stek in wijkwerkplek De Serre. Bij Pino is een ontmoetingsplaats en een broeiplek, waar we samen met vrijwilligers en buurtbewoners nadenken over hoe we de buurt verder kunnen versterken. (Foto: Hannes Couvreur)

BUURTVOETBAL

In 2018 startten we met een proefproject 'Pleintjesvoetbal'. De Universiteit Gent volgde de aanpak op de voet en bracht een positief evaluatierapport uit. In 2020 werd het project in Nieuw Gent omgezet tot een structurele werking en werd bijkomend een nieuw inititiatief opgestart in de wijk Watersportbaan. De Stad Gent gaf de KAA Gent Foundation intussen de opdracht een buurtvoetbalnetwerk uit te bouwen gericht op samenwerking, opleiding van vrijwilligers en kennisdeling.  Onze buurtvoetbalactiviteiten worden georganiseerd in samenwerking met KAA Gent, de Stad Gent en de scholen van de betrokken buurten.

Bekijk onze sociaal-sportieve projecten op Eleven

Over de Buffalo Dance Academy (februari 2022)

Over de Gantoise Plantrekkers en de Geestige Buffalo's (augustus 2021)

Beleid

De KAA Gent Foundation zetelt namens KAA Gent in de commissie community van de Pro League, is stichtend lid van het Sociaal-Sportief Platform dat ijvert voor de erkenning van sociaal-sportief werk door de Vlaamse Overheid en is stichtend lid van het European Football for Development Network (EFDN) dat maatschappelijke werkingen van Europese professionele voetbalclubs samen brengt.

Meer over de werking KAA Gent Foundation?

 

De KAA Gent Foundation dankt haar partners voor de steun