Wil je ook jouw steentje bijdragen aan de werking van vzw Voetbal in de stad? Wij kunnen jouw steun alvast goed gebruiken. Steun de communitywerking, want KAA Gent is meer dan voetbal.

Giften

Met een donatie draag je bij tot het vervullen van diverse kinderwensen, hartverwarmende communityprojecten en maatschappelijke activiteiten: je kan een schenking doen of een bedrag doneren op het rekeningnummer IBAN BE76 8902 3413 5395 met BIC VDSPBE91. Vzw Voetbal in de stad beschikt niet over de wettelijke mogelijkheid om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.

Sponsoring

Door uw merk te verbinden aan vzw Voetbal in de stad wordt u een deel van de meest dynamische communitywerking van België, toont u uw sociale betrokkenheid als onderneming en bouwt u mee aan een unieke publiek-private samenwerking met maatschappelijke meerwaarde voor de hele Gentse regio en met nationale weerklank. Contacteer community@kaagent.be voor meer informatie over de sponsormogelijkheden.

Acties

Door het organiseren van een eigen actie of evenement ten voordele van vzw Voetbal in de stad kan je geld inzamelen en help je ons onze doelstellingen behalen. Er zijn vele soorten acties te bedenken, rond de verschillende thema’s waarrond vzw Voetbal in de stad actief is. Heb je een idee voor een fondsenwervende actie? Contacteer ons. We bespreken graag welke ondersteuning wij jou kunnen bieden. Enkel acties officieel gekend door KAA Gent en haar communitywerking kunnen in naam van vzw Voetbal in de stad worden georganiseerd.