ETT Referee Academy

Sinds 2014 krijgen jongeren vanaf 14 jaar de kans om een coachend traject als beginnende ref te volgen. De Elk Talent Telt Referee Academy was het eerste opleidingscentrum voor jonge refs vanaf 14 jaar binnen het professioneel voetbal in België.

 

Zonder refs, geen voetbal

Jongeren sterken in de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en totale persoonlijkheid met als bindmiddel arbitrage in het voetbal. Dat is wat we met de Referee Academy doen.

De voorbije jaren waren bijna 120 jongeren uit het Gentse in en rond de Referee Academy actief. Ervaren refs gegroeid uit de Referee Academy fungeren nu als rolmodel en zijn actief betrokken bij de coaching van de beginnende refs. De werking van de Referee Academy draait op de kracht van toegewijde vrijwilligers.

Alles gebeurt dankzij een intense samenwerking met KAA Gent, het Bureau Arbitrage van de Royal Belgian Football Association, de refs uit het professioneel voetbal en de Gentse Elk Talent Telt voetbalclubs.

Rekrutering

Jongeren vanaf de leeftijd van 14 jaar kunnen zich kandidaat stellen om opgenomen te worden in de KAA Gent Referee Academy. Kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek met de referee ambassadors.

Werkwijze

De jongeren krijgen bij de inschrijving voor de Academy een specifieke en relevante opleiding. Deze opleiding (2 dagen) gaat door in de Planet Group arena, op het Buffalo Talent Center of op de terreinen van KRC Gent.

Daarna starten zij met het leiden van wedstrijden. Ze worden hierbij begeleid voor, tijdens en na de wedstrijd door één van de referee coaches (ambassadors). De jonge refs ontvangen een volledige uitrusting.

 

Meer over de werking KAA Gent Foundation?

De Referee Academy is een project van de KAA Gent Foundation in het kader van Elk Talent Telt, een project van de KAA Gent Foundation in opdracht van de Stad Gent en KAA Gent.

Met de steun vdk bank, strategisch partner van de KAA Gent Foundation

De KAA Gent Foundation dankt haar partners voor de steun: