KAA Gent Foundation versterkt haar engagement voor Gent

KAA Gent Foundation versterkt haar engagement voor Gent

De verbindende kracht van KAA Gent. Zo omschrijft de KAA Gent Foundation zich in haar nieuwe beleidsplan. De maatschappelijke werking van KAA Gent wil ook in de komende jaren KAA Gent inzetten voor maatschappelijke activiteiten. Met 32 projecten en een jaarbudget van meer dan 500.000 euro bouwt KAA Gent verder aan haar maatschappelijk engagement.

Lees/ download hier het beleidsplan van de KAA Gent Foundation in pdf. 

Klik op de foto hieronder voor een kort verslag van de persconferentie n.a.v. de presentatie van het Strategisch Beleidsplan 2017-2020 van de KAA Gent Foundation.

Meer dan voetbal

De KAA Gent Foundation telt drie sociale voetbalwerkingen. Maar meer nog dan voetbal is het de vereniging KAA Gent zelf die mensen bij elkaar brengt. De KAA Gent Foundation zet deze verbindende kracht in om met mensen die het moeilijk hebben op pad te gaan.  In 14 sociaal-emancipatorische projecten werkt de organisatie vandaag met meer dan 600 mensen aan het versterken van persoonlijke vaardigheden, het creëren van groepsdynamiek, buurtengagement en  samenlevingsopbouw. Deze werking wordt in het bijzonder uitgebouwd op buurtniveau in Nieuw Gent-Steenakker, de buurt naast de Ghelamco Arena. Daar beheert de KAA Gent Foundation zelfs een wijkhuis. Op jaarbasis worden meer dan 25.000 contacturen met mensen uit de doelgroep gerealiseerd.

"Sinds 2012 groeit de KAA Gent Foundation sterk: de communitymanager werd omringd met een sterk team en het bugdet werd opgetrokken tot meer dan 500.000 euro jaarlijks, het hoogste in de Jupiler Pro League. Met de Foundation speelt KAA Gent élk seizoen Europees", aldus voorzitter van de raad van bestuur van vzw Voetbal in de stad Resul Tapmaz.

Multidisciplinaire aanpak

Met een eigen methodiek worden mensen aangemoedigd verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor elkaar. Groepsdynamiek wordt bevorderd, waarbij mensen aangemoedigd worden engagement te nemen voor de buurt en voor elkaar. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, vormingen worden aangeboden. Het einddoel is een zinvolle dagbesteding aan te bieden, bij voorkeur in de buurt, wat opnieuw de sociale cohesie in de buurt ten goede komt. Via activering slagen we er in mensen ook effectief op de arbeidsmarkt kansen te geven.

Sportinnovatie bij de Gentse voetbalclubs

De maatschappelijke werking die de KAA Gent Foundation op stedelijk niveau rond KAA Gent heeft uitgebouwd, kan op kleinere schaal ook uitgebouwd worden bij de 13 lokale Gentse voetbalclubs. Deze clubs werken vandaag samen binnen het partnerschap Elk Talent Telt. De KAA Gent Foundation begeleid de clubs op verschillende vlakken: een transparante bestuurscultuur, ouderbetrokkenheid en vorming voor jeugdtrainers en clubmedewerkers centraal staat. KAA Gent ondersteunt deze clubs ook financieel. Sterke lokale sportclubs zullen op termijn ook sterke partners worden voor maatschappelijke initiatieven op buurtniveau.

Sporen voor morgen

De KAA Gent Foundation heeft een brede werking uitgebouwd, maar kijkt ook naar de toekomst. In het plan worden zes denkoefeningen gelanceerd: supportersparticipatie, een educatief bezoekerscentrum voor KAA Gent, de samenwerking met de lokale overheden, een integraal MVO beleid voor KAA Gent, kinderwelzijn en een groter maatschappelijk draagvlak voor de KAA Gent Foundation komen daarbij aan bod.

Dank aan de vele partners

De KAA Gent Foundation is een publiek-private samenwerking tussen KAA Gent, de lokale overheden en de supporters van KAA Gent. Deze brede werking is slechts mogelijk door de steun en de medewerking van tal van Gentse diensten en organisaties. In het bijzonder de lokale overheden Stad Gent en OCMW Gent, hun diensten en verschillende stedelijke adviesraden, de Gentse onderwijsinstellingen Universiteit Gent,  Arteveldehogeschool en Hogeschool Gent, de Supportersfederatie KAA Gent, UNIA, de organisaties voor geestelijke gezondheidszorg PC Gent-Sleidinge, PC Caritas-Melle, Hand in Hand De Moester, IBW - Zagan, PC Sint-Camillus en Poco Loco, INTER Vlaanderen, KC Dance Complex, de jeugswelzijnsorganisaties 't Leebeekje en Jong, het BOP-project van Jong, Logo Gezond+, alle Gentse voetbalclubs met jeugdwerking, AMSAB-ISG, Fietserbond Gent, de partnerorganisaties verbonden aan wijkhuis Bij Pino IN-Gent, Samenlevingsopbouw en De Zuidpoort en de vele partners van het netwerk Brede School-Jeugd van de buurt Nieuw Gent-Steenakker verdienen onze waardering en onze dank voor de goede samenwerking.

Feiten en cijfers

 • 5 pijlers
 • 14 sociaal-emancipatorische projecten
 • 40 acties
 • 400 activiteiten/jaar
 • 600 personen uit kansengroepen/jaar
 • 25.000 contacturen met de doelgroep/jaar
 • 14 Gentse voetbalclubs in het partnerschap Elk Talent Telt
 • 196 jeugdtrainers
 • 3072 jeugdspelers
 • 40 Gentse jeugdtrainers in opleiding
 • € 61.460 financiële steun verdeeld onder de Gentse voetbalclubs
 • 5 medewerkers (4,5 VTE)
 • 35 vrijwilligers
 • 25 studenten stagiairs
 • Jaarbudget € 510.000

De KAA Gent Foundation is lid van het European Football for Development Network (EFDN)

De KAA Gent Foundation bedankt haar partners voor de steun:

Foto: James Arthur

Foto: James Arthur

Foto: James Arthur

Foto: James Arthur

Foto: James Arthur

Foto: James Arthur

Foto: James Arthur

Foto: James Arthur

Ondervoorzitter Patrick Lips en voorzitter Resul Tapmaz (Foto: James Arthur)

Voorzitter Resul Tapmaz en algemeen coördinator Wim Beelaert (Foto: James Arthur)

Stafmedewerkers Ellen De Jans en Pierre Van der veken, geflankeerd door Jasper Truyens (VUB, Sport & Society) en Stijn Van Bever (Pro League) (Foto: James Arthur)

De medewerkers van de KAA Gent Foundation (Foto: James Arthur)

Medewerkers en stagiars van de KAA Gent Foundation (Foto: James Arthur)

De aanwezige leden van de algemene vergadering van de KAA Gent Foundation: Michel Louwagie, Nicolas Vanden Eynden, Olivier Morobé, Cengiz Cetinkaya, Patrick Lips, Resul Tapmaz en algemeen coördinator Wim Beelaert.(Foto: James Arthur)