Vertegenwoordigers van de buren van de Planet Group arena zetelen in de Lokale Advies Raad (LAR) van KAA Gent. Daar kunnen ze grote en kleine problemen die verbonden zijn aan de werking van KAA Gent of de activiteiten in de Planet Group arena bespreken met KAA Gent zelf, hulp- en veiligheidsdiensten, supportersvertegenwoordigers en met de communitywerking. De LAR komt vier keer per jaar samen, met name op de eerste maandag van februari, mei, augustus en november.

De vertegenwoordigers van de buren van de Planet Group arena in de LAR zijn:

  • voor de bedrijven in de Industriezone Gent Zuid: IZZE vzw.
  • voor de bewoners van de Proeftuinstraat en omgeving: mevrouw Ingrid Laforce, Proeftuinstraat 29, 9000 Gent, tel: 09 220 06 28.
  • voor bewoners van Nieuw-Gent/Steenakker: Buurtwerk Nieuw Gent – Steenakker, Rerum-Novarumplein 180C, 9000 Gent, buurtwerking.nieuwgent@gent.be, tel: 09 266 90 30.

De wedstrijdkalender kan u raadplegen op http://www.kaagent.be/nl/team/games

Buurtbewoners met vragen of suggesties kunnen steeds contact opnemen met vzw Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent, via contact@voetbalindestad.be.

Politionele zaken kunnen steeds gemeld worden aan de Voetbalcel Politiezone Gent, Ilya Van Der Eedt (Tel: 092666983; Twitter: @VBCPZGent).