KAA GENT SUPPORTERSRAAD

NIEUWS

22.06.2022 - Voordracht en installatievergadering
11.04.2022 - Supporters en KAA Gent richten Supportersraad op
12.03.2021 - Supportersoverleg KAA Gent: oproep

De supportersgroepen en -verenigingen Armada Ganda, Buffalo Indians, de supportersfederatie en TRIBUNE7 richten in samenwerking met KAA Gent de KAA Gent Supportersraad op. De supportersraad is een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van alle Buffalo’s zodat ze stem van de Buffalo’s kan laten horen.

De supportersraad wil de band tussen KAA Gent en haar supporters verbeteren door:

Overeenkomst KAA Gent Supportersraad

Wat doet de KAA Gent Supportersraad?

De Supportersraad KAA Gent vergadert (minstens) 3 keer per jaar (om de vier maanden) met de club. De raad heeft uitsluitend een signalerende en adviserende functie.

Het is een brede, adviesraad en klankbordgroep die alle Buffalo’s moet vertegenwoordigen. Het is een beetje het parlement van de Buffalo’s.

De Supportersraad en KAA Gent kunnen elkaar gevraagd en ongevraagd advies geven en elkaars standpunten verduidelijken. De raad kan zaken aankaarten bij de club. KAA Gent kan een en ander aftoetsen bij de raad. De adviezen van de raad aan de club zijn niet bindend. KAA Gent moet wel motiveren waarom ze een advies niet volgt.

Waarover kan de supportersraad adviseren?

De Supportersraad kan zich uitspreken over alles wat met het supporters- en publieksbeleid van KAA Gent te maken heeft: wedstrijdorganisatie, clubcultuur, identiteit, supportersbeleving, supportersbeleid, supportersbetrokkenheid,… Beleids- en/of bestuurszaken worden niet of uitsluitend op hoofdlijnen behandeld, tenzij het onder het supporters- en publieksbeleid van de club valt

Wie zit in de KAA Gent Supportersraad?

De Supportersraad KAA Gent bestaat uit maximaal 25 Buffalo’s. Hun mandaat duurt 3 jaar. De enige voorwaarden om er in te zetelen zijn:

 • een abonnement hebben;
 • ouder zijn dan 16 jaar;
 • geen stadionverbod hebben.

De supporterclubs dragen 6 leden voor. De 19 resterende zitjes worden gevuld door open kandidaatstelling.

Hoe is de Supportersraad KAA Gent samengesteld?

Het is de bedoeling dat de raad representatief is. Dat wil zeggen dat de raad zo goed als mogelijk alle Buffalo supporters wil vertegenwoordigen.

Er wordt in verschillende stappen gewerkt. Eerst wordt gekeken naar de tribunesom te vermijden dat een bepaalde tribune oververtegenwoordigd zou zijn.

De raad heeft maximaal:

 • 4 supporters uit tribune 1
 • 6 supporters uit tribune 2
 • 5 supporters uit tribune 3
 • 5 supporters uit tribune 4
 • 2 houders van een businessabonnement (seats/skybox/office box).

Er zijn 3 extra “wildcards”. Zo kom je tot 25 zitjes.

Dan wordt gekeken naar de supporters zelf. De raad heeft minimaal:

 • 2 houders (+16 jaar) van seizoenskaarten voor kinderen (-16 jaar);
 • 2 houders van een parkeerabonnement;
 • 2 supporters die met de fiets de wedstrijden bezoeken;
 • 2 supporters die met het openbaar vervoer/shuttlebussen de wedstrijden bezoeken;
 • 2 supporters die met supportersbussen de wedstrijden bezoeken;
 • 3 supporters jonger dan 24 jaar oud (op het moment van de voordracht);
 • 5 supporters afkomstig van buiten het grondgebied van de Stad Gent;
 • 2 supporters uit een erkende sfeervereniging;
 • 1 supporter met een beperking.

Dit zijn minimale voorwaarden. Er kunnen bv. meer dan 2 leden met de fiets komen maar het moeten er wel minstens twee zijn. De raad wil ook divers en inclusief zijn. Daarom is er een streefdoel (1 op 8) naar geslacht/gender en etnisch-cultureel diverse achtergrond

Ben ik meteen verkozen?

Er stelden zich 156 supporters kandidaat. De samenstelling van de raad gebeurt door een tijdelijk bureau, bestaande uit leden van Armada Ganda, Buffalo Indians, Supportersfederatie en TRIBUNE7. Zij kiezen uit deze kandidaten op bass van de afspraken die in het reglement werden gemaakt.

Dit is eenmalig. Er is immers nog geen Supportersraad. Daarna, eenmaal de Supportersraad KAA Gent bestaat, regelt de raad dat zelf via haar huishoudelijk reglement.

Het tijdelijk bureau van de supportersgroepen:

 • gaat na of alle kandidaten aan de voorwaarden voldoen;
 • selecteert als er meer kandidaten dan zitjes zijn;
 • zorgt ervoor dat de raad representatief is samengesteld;
 • draagt de leden van de KAA Supportersraad aan de club voor.
 • KAA Gent kan kandidaat-leden enkel weigeren omdat ze niet voldoen aan een bepaald profiel. Bijvoorbeeld: er zijn te veel leden uit tribune 3. De namen van de leden van de KAA Supportersraad worden daarna bekend gemaakt.

Timing

 • 12 april - 28 april 2022: kandidaatstelling
 • Mei 2022: samenstelling van de supportersraad door het tijdelijk bureau en installatievergadering KAA Gent Supportersraad.

Heb je vragen?

Is nog niet alles duidelijk? Heb je nog een vraag of opmerking? Stuur ze naar supportersraad@kaagent.be De KAA Gent Foundation, die dit proces faciliteert, bezorgt je snel een antwoord.