KAA GENT SUPPORTERsraad

NIEUWS

De volgende vergadering van de Supportersraad heeft plaats op maandag 10 juni 2024.

Lees hier het verslag van de laatste vergadering (27 maart 2024)

Wil je de supportersraad contacteren met ideeën of voorstellen? Mail naar supportersraad@kaagent.be, bezoek de Supportersraad KAA Gent op Facebook of de Supportersraad KAA Gent op Twitter of stuur een brief naar Supportersraad KAA Gent p/a KAA Gent Foundation, Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent.

Wat voorafging

15.02.2024 - Verslag Supportersraad 22 januari 2024

27.12.2023 - Verslag Supportersraad 28 november 2023
04.10.2023 - Verslag Supportersraad 18 september 2023
05.07.2023 - Verslag Supportersraad 26 juni 2023
16.05.2023 - Verslag Supportersraad 24 april 2023
10.04.2023 - Verslag Supportersraad 20 maart 2023
16.01.2023 - Verslag Supportersraad 16 januari 2023

13.12.2022 - Verslag Supportersraad KAA Gent 14 november 2022
27.09.2022 - Verslag Supportersraad KAA Gent 12 september 2022
22.06.2022 - Voordracht en installatievergadering
11.04.2022 - Supporters en KAA Gent richten Supportersraad op

12.03.2021 - Supportersoverleg KAA Gent: oproep

Huishoudelijk Reglement KAA Gent Supportersraad

De supportersraad is een orgaan dat in het leven geroepen werd door supportersgroepen en -verenigingen Armada Ganda, Buffalo Indians, de supportersfederatie en TRIBUNE7 in samenwerking met KAA Gent. De supportersraad is een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van alle Buffalo’s zodat ze stem van de Buffalo’s kan laten horen.

De supportersraad wil de band tussen KAA Gent en haar supporters verbeteren door:

  • het op gang te brengen en te houden van een constructieve dialoog opdat  ze elkaar beter begrijpen;
  • bij te dragen tot een grotere betrokkenheid van de Buffalo’s bij de werking van de club;
  • bij te dragen tot een respectvol klimaat tussen KAA Gent en haar supporters.

Hoe doet de KAA Gent Supportersraad dat?

De Supportersraad KAA Gent vergadert (minstens) 3 keer per jaar (om de vier maanden) met de club. De raad heeft uitsluitend een signalerende en adviserende functie. Het is een brede adviesraad en klankbordgroep die alle Buffalo’s moet vertegenwoordigen.

Het is een beetje het parlement van de Buffalo’s. De Supportersraad en KAA Gent kunnen elkaar gevraagd en ongevraagd advies geven en elkaars standpunten verduidelijken. De raad kan zaken aankaarten bij de club. KAA Gent kan een en ander aftoetsen bij de raad. De adviezen van de raad aan de club zijn niet bindend. KAA Gent moet wel motiveren waarom ze een advies niet volgt.

Waarover kan de supportersraad adviseren?

De Supportersraad kan zich uitspreken over alles wat met het supporters- en publieksbeleid van KAA Gent te maken heeft: wedstrijdorganisatie, clubcultuur, identiteit, supportersbeleving, supportersbeleid, supportersbetrokkenheid,…

Beleids- en/of bestuurszaken worden niet of uitsluitend op hoofdlijnen behandeld, tenzij het onder het supporters- en publieksbeleid van de club valt.

Wie zit in de KAA Gent Supportersraad?

De Supportersraad KAA Gent bestaat uit maximaal 25 Buffalo’s: 6 leden voorgedragen door de supportersclubs van de Supportersfederatie KAA Gent en 19 leden die gekozen worden door open kandidaatstelling. Het is de bedoeling dat de raad representatief is, het doel van de raad is om zo goed mogelijk alle Buffalosupporters te vertegenwoordigen. Daarom zijn er quota per tribune, op basis van vervoersmiddel, leeftijd, woonplaats, geslacht en migratie-achtergrond.

De leden van de supportersraad hebben een mandaat van 3 jaar en voldoen aan voorwaarden om in de supportersraad te zetelen:

  • een abonnement hebben;
  • ouder zijn dan 16 jaar;
  • geen stadionverbod hebben.

Overeenkomst KAA Gent Supportersraad

Heb je vragen?

Is nog niet alles duidelijk? Heb je nog een vraag of opmerking? Stuur ze naar supportersraad@kaagent.be