KAA Gent heeft het meest opzienbarende logo uit het Belgische profvoetbal. Wij zijn de Buffalo's. En dat is al meer dan 100 jaar zo. Vanaf 1924 staat er een afbeelding van een Inheemse Amerikaan op de vlag van KAA Gent.  Maar hoe komt het beeld van een inheemse Amerikaan in Gent terecht? En wat kunnen we daaruit leren?

Geschiedenis

De herkomst van de kreet “Buffalo!” dateert van 1906. Toen kwam het circus van de Amerikaan William Cody, bijgenaamd Buffalo Bill, naar Gent. Eigen aan de tijdsgeest, gekenmerkt door een geromantiseerd exotisme, werden in het circus van Cody ‘cowboys’ en ‘indianen’ opgevoerd om Europa te laten kennis maken met het leven in het Verre Westen.

In de show werd het publiek aangespoord “Buffalo! Buffalo!” te roepen. Naar aanleiding van de doortocht van William Cody, introduceerden Gentse studenten de kreet in het Gentse studentenleven. Zo werd in 1913 Koning Albert I tijdens zijn bezoek aan de Gentse Universiteit verwelkomd met “Buffalo! Buffalo!”.

Tijdens de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen beantwoordde de Belgische atleet Omer Smet (Foto), lid van de atletiekafdeling van KAA Gent, het ritmische geschreeuw van de Amerikaanse delegatie met de studentikoze kreet “Buffalo! Buffalo!”. Samen met hem kreeg KAA Gent sindsdien als bijnaam De Buffalo’s. De vereniging gebruikte deze naam voor het eerst in haar tijdsschrift in 1921. In 1924 verscheen voor het eerst een Inheems Amerikaans opperhoofd op een supportersvlag van de voetbalafdeling van KAA Gent.

Er verstreek een lange tijd tussen de komst van Buffalo Bill in 1906 en het gebruik van het opperhoofd als logo in een sportieve context in de jaren 1920. De Gentenaars associeerden het circus eerder met de Sioux en de opvallende hoofdtooi van de chiefs die in het circus optraden dan met ‘cowboy’ Cody. Zo deed de beeltenis van een inheemse Amerikaan haar intrede in de Gentse sportcultuur.

Lees hier alles over de evolutie van het logo van KAA Gent sinds 1900

Maatschappelijk debat

KAA Gent is zich bewust van het maatschappelijk debat dat in de Amerikaanse samenleving woedt rond het gebruik van stereotype afbeeldingen en karikaturen van inheemse Amerikanen door sportclubs. KAA Gent vraagt met haar logo in Europa aandacht voor de maatschappelijke situatie van de Inheems Amerikaanse gemeenschappen vandaag.

LOGO

KAA Gent gaat het debat over het logo van de vereniging niet uit de weg. Stereotypering, racisme en discriminatie zijn thema's waarrond ook door de KAA Gent Foundation wordt gewerkt. Het clublogo helpt ons daarbij. 

Het logo van KAA Gent werd in de vereniging geïntroduceerd door de supporters van de vereniging. In de zomer van 2023 werd in de statuten van de club vastgelegd dat het logo pas kan gewijzigd worden indien de supporters, vertegenwoordigd door de supportersraad, hiermee voorafgaandelijk akkoord gaan.

BIJNAAM

Onze naam is KAA Gent: Koninklijke Atletiek Associatie Gent. Onze bijnaam is sinds de jaren 1920: de Buffalo’s. De bijnaam is het resultaat van een studententraditie in een studentenstad. Een Buffalo is in de Verenigde Staten een bizon, een iconisch symbool van het Verre Westen dat niet negatief kan gepercipieerd worden.

MASCOTTES

De rollen van Ben en Mel als mascottes van KAA Gent worden recenter ingevuld dan de naam en het logo laten vermoeden. Ben en Mel zijn vrijwilligers die door de supporters op handen worden gedragen. Ben is sinds 2001 actief, Mel sinds 2010. Ze staan in de eerste plaats symbool voor het familiale karakter van KAA Gent en vertegenwoordigen al het positieve dat KAA Gent in zich draagt.

BEWUSTZIJN

De cultuurhistorische context waarin het logo van KAA Gent tot stand kwam, toont aan dat de keuze voor de native American als logo in 1924 een positieve keuze van de KAA Gentsupporters was. Zij associeerden KAA Gent met waarden als respect, moed en eer. Waarden die ze aan de inheemse Amerikanen toeschreven, eerder dan aan de blanke verdrukker.

De waarden respect, moed en eer die we met het logo wensen af te dwingen in een Europese sportieve context, moeten we ook betuigen jegens de hoeders van het Inheems Amerikaanse erfgoed in Noord- Amerika. Daarom heeft KAA Gent een bijzonder begrip voor de bedenkingen die Inheems Amerikaanse gemeenschappen vandaag hebben bij het gebruik van hun symbolen. Als gevolg van vijf eeuwen vervolging, discriminatie en ontbering kwamen in Amerika naar schatting meer dan 100 miljoen inheems Amerikanen om. Zij zijn in de Verenigde Staten vandaag nog steeds slachtoffer van slechte werk- en leefomstandigheden, een gebrek aan onderwijs, armoede, slechte behuizing en een zwakke algemene gezondheid.

Om deze reden vragen we onze supporters en medewerkers zich bewust te zijn van de maatschappelijke betekenis van het KAA Gentlogo en het aldus steeds met respect en verantwoordelijkheid te dragen.