AA Gent heeft als bijnaam: de Buffalo’s. Elke wedstrijd wordt de kreet “Buffalo! Buffalo! KAA Gent!” op de tribunes geroepen. Dat is zo sinds de jaren ’20. Vanaf 1924 tooit een indiaans opperhoofd de vlag van KAA Gent. Sinds 2001 vervult Ben de rol van mascotte op en rond het veld. In 2010 kreeg hij Mel aan zijn zijde. Hoe komt het beeld van een inheemse Amerikaan in Gent terecht? En wat kunnen we daaruit leren?

Geschiedenis

De herkomst van de kreet “Buffalo!” dateert van 1906. Toen kwam het circus van de Amerikaan William Cody, bijgenaamd Buffalo Bill, naar Gent. Eigen aan de tijdsgeest, gekenmerkt door een geromantiseerd exotisme, werden in het circus van Cody ‘cowboys’ en ‘indianen’ opgevoerd om Europa te laten kennis maken met het leven in het Verre Westen. In de show werd het publiek aangespoord “Buffalo! Buffalo!” te roepen. Naar aanleiding van de doortocht van William Cody, introduceerden Gentse studenten de kreet in het Gentse studentenleven. Zo werd in 1913 Koning Albert I tijdens zijn bezoek aan de Gentse Universiteit verwelkomd met “Buffalo! Buffalo!”.

Tijdens de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen beantwoordde de Belgische atleet Omer Smet (Foto), lid van de atletiekafdeling van KAA Gent, het ritmische geschreeuw van de Amerikaanse delegatie met de studentikoze kreet “Buffalo! Buffalo!”. Samen met hem kreeg KAA Gent sindsdien als bijnaam De Buffalo’s. De vereniging gebruikte deze bijnaam voor het eerst in haar tijdsschrift in 1921. In 1924 verscheen voor het eerst een indiaans opperhoofd op een supportersvlag van de voetbalafdeling van KAA Gent.

Er verstreek een lange tijd tussen de komst van Buffalo Bill in 1906 en het gebruik van een indiaans opperhoofd als logo in een sportieve context in de jaren 1920. De Gentenaars associeerden het circus, dat in 1906 Gent bezocht, eerder met de Sioux en de opvallende hoofdtooi van de chiefs die in het circus optraden dan met ‘cowboy’ Cody. Zo deed de beeltenis van een inheemse Amerikaan haar intrede in de Gentse sportcultuur.

Maatschappelijk debat

KAA Gent is zich bewust van het maatschappelijk debat dat in de Amerikaanse samenleving woedt rond het gebruik van stereotype afbeeldingen en karikaturen van inheemse Amerikanen door sportclubs.

LOGO

Het logo van KAA Gent is geen stereotiepe karikatuur. Het is ook geen voorstelling van een agressieve wildeman. Het KAA Gent logo is een in profiel opgemaakte neutrale afbeelding van een inheems Amerikaans opperhoofd, voor zich uitkijkend, de toekomst tegemoet.

BIJNAAM

Onze naam is KAA Gent: Koninklijke Atletiek Associatie Gent. Onze bijnaam is sinds de jaren 1920: de Buffalo’s. De bijnaam is het resultaat van een studententraditie in een studentenstad. Een Buffalo is in de Verenigde Staten een bizon, een iconisch symbool van het Verre Westen dat niet negatief gepercipieerd wordt.

MASCOTTES

De rollen van Ben en Mel als mascottes van KAA Gent worden recenter ingevuld dan de naam en het logo laten vermoeden. Ben is sinds 2001 actief, Mel sinds 2010. Ze staan in de eerste plaats symbool voor het familiale karakter van KAA Gent die zich vrijwillig inzetten om al het positieve dat KAA Gent in zich draagt te vertegenwoordigen.

BEWUSTZIJN

De cultuurhistorische context waarin het logo van KAA Gent tot stand kwam, toont aan dat de keuze voor de native American als logo in 1924 een positieve keuze van de KAA Gentsupporters was (Foto: Supportersvlag in 1924). Zij associeerden KAA Gent met waarden als respect, moed en eer. Waarden die ze aan de inheemse Amerikanen toeschreven, eerder dan aan de blanke verdrukker.

De waarden respect, moed en eer die we met het logo wensen af te dwingen in een Europese sportieve context, moeten we ook betuigen jegens de hoeders van het inheems Amerikaanse erfgoed in Noord- Amerika. Daarom heeft KAA Gent een bijzonder begrip voor de bedenkingen die inheems Amerikaanse gemeenschappen vandaag hebben bij het gebruik van hun symbolen. Als gevolg van vijf eeuwen vervolging, discriminatie en ontbering kwamen in Amerika naar schatting meer dan 100 miljoen inheems Amerikanen om. Zij zijn in de Verenigde Staten vandaag nog steeds slachtoffer van slechte werk- en leefomstandigheden, een gebrek aan onderwijs, armoede, slechte behuizing en een zwakke algemene gezondheid.

Om deze reden vragen we onze supporters en medewerkers zich bewust te zijn van de maatschappelijke betekenis van het KAA Gentlogo en het aldus steeds met respect en verantwoordelijkheid te dragen.

ENGAGEMENT

KAA Gent zelf zal met haar logo in Europa aandacht vragen voor de maatschappelijke situatie van de inheems Amerikaanse gemeenschappen vandaag.

Met de KAA Gent Foundation zijn we bereid met vertegenwoordigers van de native Americans te  onderzoeken of en hoe KAA Gent een maatschappelijke samenwerking kan organiseren met een initiatief in de VS dat de verbetering van de levensomstandigheden van inheems Amerikanen tot doel heeft en voetbal daarbij hanteert als krachtig instrument.