Het is niet onlogisch dat de Inheems Amerikaanse bevolking erkenning en respect vraagt voor hun verleden en traditie. Maar bovenal worden de gevoeligheden van de Inheems Amerikanen over het gebruik van indianenlogo’s en mascottes in binnen- en buitenland gevoed door vijf eeuwen vervolging, discriminatie en ontbering, die tot op vandaag leiden tot de gigantische maatschappelijke uitdagingen waar de native Americans in de VS voor staan.

Achtergrond

Actuele problemen bij de inheems Amerikaanse gemeenschappen in de VS

Volgens een volkstelling in 2010 leven er in de Verenigde Staten (VS) 5.2 miljoen inheems Amerikanen. 22% van hen leven in één van de 304 reservaten, stukken grond die door de overheid aan de oorspronkelijke bewoners toegewezen zijn. Het leven in en buiten deze reservaten is moeilijk voor de inheems Amerikaanse gemeenschappen. De problemen zijn er divers.

Slechte arbeidsomstandigheden in de reservaten

Van de 2.468.609.000 ha historische gronden zijn er vandaag nog amper 2.104.388 ha in beheer van de Native Americans. Bovendien is deze grond van slechte kwaliteit. Dit betekent dat het voor veel inheems Amerikanen onmogelijk is om een landbouwersbestaan op te bouwen zonder gebruik te maken van chemicaliën. Deze verstoren het leefmilieu en maken dieren ziek. Dit heeft dan weer tot gevolg dat in verschillende van de reservaten jacht en visvangst verboden is.
Bovendien maakt het gebrek aan infrastructuur (er is vaak geen elektriciteit, telefoon of internetverbinding) het leven in de reservaten moeilijk. Deze nadelen en het ontbreken van een goed wegennet blokkeren bovendien de economische ontwikkeling van deze gebieden. Wat nog het meest floreert zijn casino's, ook al zijn ze moeilijk bereikbaar voor klanten van buitenaf.
Rekening houdend met deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de werkloosheid tussen de 50% en 70% bedraagt. In sommige reservaten zelfs meer dan 80%. De inheems Amerikanen hebben het laagste gemiddelde inkomen van alle etnisch-culturele gemeenschappen in de Verenigde Staten.

Vernietiging van de leefomgeving

De VS-regering beloofde in de jaren 1990 hoge financiële en economische voordelen aan de gemeenschappen die de opslag van giftig en radioactief afval op hun land mogelijk maakten. Heel wat Indiaanse stammen, vooral die van de armere reservaten zoals de Mescalero-Apache, werden verleid door het geld en waren zich niet bewust van de gevolgen voor hun gezondheid, hun leefomgeving en basisvoorzieningen, waardoor ze de duurzame ontwikkeling van hun reservaat nog meer op de helling zetten.
Milieuvervuiling zorgt voor sporen van gif en radioactiviteit in het drinkwater, de bodem, de voeding en dus ook in het menselijk lichaam van de Amerikaanse Indianen zelf. Het ontbreken van beschermende kledij zorgt voor blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de landbouwgebieden. Dit alles heeft een sterke toename van kanker en misvorming tot gevolg.

Een dramatische gezondheid

Van alle etnisch-culturele gemeenschappen in de VS telt de inheems Amerikaanse gemeenschap het hoogste aantal schoolverlaters (54%), de hoogste kindersterfte, de hoogste zelfdodingsgraad, de hoogste graad van zelfdoding bij tieners (18,5 per 100.000 inwoners), de meeste tienerzwangerschappen en de laagste levensverwachting (55 jaar).
Druggebruik en alcoholverslaving zijn wijd verspreid. In bepaalde reservaten heeft 80% van de gezinnen te maken met een verslavingsproblematiek die zowel volwassenen als kinderen treft. 
Gezondheidsproblemen zijn alom tegenwoordig: diabetes, rachitis, alcoholisme, tuberculose en andere ziektes als astma, hartfalen, kanker en aids komen schokkend vaak voor bij de inheems Amerikaanse gemeenschap.

Gebrek aan onderwijs en armoede

Het percentage burgers zonder diploma secundair onderwijs bedraagt in de VS 19,6%. Bij de inheemse Amerikanen ligt dit al 10% hoger voor wie buiten een reservaat woont en nog eens 20% hoger voor wie in een reservaat woont. Slechts 10% van de inheems Amerikanen heeft een graad hoger onderwijs. Native Americans die wensen verder te studeren worden gehinderd door het logge bureaucratische systeem of door de grote afstanden tussen de reservaten en de universiteiten. 25% van alle native Americans leven onder de armoedegrens. In bepaalde reservaten loopt dit op tot 40%. Kinderarmoede is een groot probleem, in het bijzonder in het Pine Ridge reservaat van South Dakota. Niet minder dan 46% van de kinderen leeft er in armoede.

Hoge criminaliteit

De criminaliteit is hoog in de reservaten: huiselijk geweld, aanranding en verkrachting, misbruik en kinderverwaarlozing zijn schering en inslag. De jongste jaren worden reservaten ook geplaagd door bendevorming, gevoed door wetteloosheid en jongerenwerkloosheid, met vandalisme, diefstallen en straatgevechten tot gevolg.

Tekort aan huisvesting

Er zijn naar schatting 90.000 dak- en thuisloze inheems Amerikanen in de VS. Ze verblijven vooral in de reservaten, waar de staat van de behuizing ondermaats is: verlaten legerkazernes, sociale flats zonder elektriciteit, stromend of verwarmd water. Als gevolg van de woningnood wonen 30% van de inheems Amerikanen in overbevolkte huizen, met een gebrek aan hygiëne tot gevolg.

Meer informatie (ENG)

De inheems Amerikaanse bevolking is in de Verenigde Staten vandaag nog steeds slachtoffer van slechte werk- en leefomstandigheden, een gebrek aan onderwijs, armoede, slechte behuizing en een zwakke algemene gezondheid.

KAA Gent vraagt met haar logo in Europa aandacht voor de maatschappelijke situatie van de Inheems Amerikaanse gemeenschappen vandaag.

Deze rubriek wordt verzorgd door de KAA Gent Foundation. Voor meer toelichting: contact@kaagentfoundation.be