Supportersraad KAA Gent

Supportersraad KAA Gent

 

De Supportersraad KAA Gent is definitief gevormd. Uit 156 kandidaten werden 25 supporters voorgedragen die in hun lidmaatschap bevestigd zijn door KAA Gent. De installatievergadering vindt plaats op zaterdag 25 juni 2022.

Samenstelling

Zoals voorzien in het reglement heeft het tijdelijke bureau, samengesteld uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemende supportersverenigingen, eerst nagegaan of de ingezonden kandidaturen voldeden aan de uitsluitingscriteria (abonnee zijn, geen stadionverbod hebben).

Daarna werd op basis van een anoniem gemaakte lijst de moeilijke puzzel gelegd. De raad moet namelijk representatief zijn voor alle Buffalo’s. Dat betekent dat alle tribunes en verschillende supportersprofielen moeten vertegenwoordigd zijn. Er is een correcte man/vrouwbalans nagestreefd en er was aandacht voor een brede diversiteit. Supportersclubs die verbonden zijn aan de Supportersfederatie hebben in totaal 6 leden in de raad. 

Adviesraad en klankbordgroep

De Supportersraad KAA Gent is een brede, representatieve adviesraad en klankbordgroep die (minstens) vier keer per jaar met KAA Gent overlegt. Beide partijen kunnen elkaar gevraagd en ongevraagd advies geven en elkaars standpunten verduidelijken: de raad kan zaken aankaarten bij de club, KAA Gent kan een en ander aftoetsen bij de raad.

De Supportersraad KAA Gent adviseert over alles wat met het supporters- en publieksbeleid van KAA Gent te maken heeft: wedstrijdorganisatie, clubcultuur, identiteit, maatschappelijke werking, supportersbeleving, supportersbeleid, supportersbetrokkenheid,...

Signaal

De initiatiefnemers van de KAA Gent Supportersraad (Armada Ganda, Buffalo Indians, TRIBUNE7 en de Supportersfederatie KAA Gent) zien het grote aantal kandidaten als een signaal dat de KAA Gent-supporters dit initiatief een kans willen geven. Ook de club wil hier mee de schouders onder zetten.

De installatievergadering wordt georganiseerd op zaterdag 25 juni 2022. Na deze vergadering wordt de samenstelling van de Supportersraad KAA Gent publiek gemaakt. De eerste werkvergadering zal begin september 2022 plaatsvinden.

Communicatie

Volg de werking van de Supportersraad KAA Gent op www.kaagent.be/supportersraad, op Twitter @KAAGSupRaad en de Facebookpagina Supportersraad KAA Gent