Levering abonnementen

Levering abonnementen

De voorbije dagen kregen we tal van klachten van abonnees die hun nieuw abonnement nog steeds niet hebben ontvangen per post. Anderen troffen hun abonnement in de bus aan ondanks het feit dat ze betaald hadden voor een aangetekende zending.

Navraag leert ons dat beide zaken toe te schrijven zijn aan de werking van EasyPost en bpost. Blijkbaar zijn er problemen bij de levering van de nationale post in het algemeen.

Toch wil de club zich excuseren voor de gang van zaken. Er werd ons beloofd dat dit eerstdaags rechtgezet wordt.

Alvast bedankt voor jullie geduld en trouw.