Supportersoverleg KAA Gent

Supportersoverleg KAA Gent

Vandaag heeft een onderhoud plaatsgevonden tussen het bestuur van KAA GENT en vertegenwoordigers van diverse supportersgroeperingen. Uit dit onderhoud is gebleken dat er bij vele aanwezigen een oprechte wil bestaat tot dialoog en overleg.

KAA GENT bevestigt langs deze weg dat de club een constructieve dialoog wil met haar supporters, waarin op een serene manier wederzijdse noden en verzuchtingen kunnen worden uitgewisseld.

Om dergelijke dialoog mogelijk en doeltreffend te maken, is de club de mening toegedaan dat het nu eerst aan de supporters toekomt om een goed gestructureerd orgaan te vormen dat representatief is voor het geheel van de supporters. Hiertoe vraagt de club aan de supporters om een vertegenwoordiging te creëren die enerzijds representatief is voor het geheel van haar leden of groeperingen en anderzijds door een degelijke en transparante organisatie over de nodige legitimiteit beschikt om namens die leden in dialoog te treden.

Het komt de club voor dat een dergelijk resultaat immers niet kan bereikt worden door het overleg te voeren met een versnipperde veelheid aan supportersgroeperingen, hoe oprecht de intenties van elk van deze groeperingen en gesprekken ook mogen zijn. 

De club roept haar supporters dan ook op om op korte termijn een gangbaar model te creëren, dat regelmatig supportersoverleg faciliteert en vorm geeft, en dat zekerheid verschaft omtrent wie het bestuur van de club  aan tafel treft en op welke gronden zij de fans vertegenwoordigen. KAA GENT is alvast bereid hieraan haar volle steun te verlenen en indien nodig te helpen bij de uitwerking van dergelijk model.