Fonds Jo Vanhecke steunt 'Keep the stadium clean'

Fonds Jo Vanhecke steunt 'Keep the stadium clean'

Het Fonds Jo Vanhecke beloont KAA Gent en de KAA Gent Foundation met € 5250 steun voor het drugpreventieproject 'Keep the stadium clean'.

Sinds 2007 werkt KAA Gent actief aan een drugvrij stadion. Sindsdien wordt elk seizoen rond het thema preventie gevoerd en in samenwerking met politie en parket (minstens) één repressieve actie opgezet.

Met de steun van het Fonds Jo Vanhecke zal 'Keep the stadium clean' zich in 2020 niet enkel richten op de KAA Gentsupporters in de Ghelamco Arena. Alvast via de Gentse voetbalclubs verbonden via het Gentse Elk Talent Telt partnerschap en de sociaal-sportieve praktijken van de KAA Gent Foundation wordt de preventieve boodschap verder verspreid.

Fonds Jo Vanhecke

Het Fonds Jo Vanhecke, opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting met de steun van de Voetbalcel AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, steunt jaarlijks projecten van voetbalclubs die inzetten op verbondenheid en inclusie, en/of een veilige, gezellige sfeer rondom het voetbal bevorderen. Dit jaar zijn zeven projecten geselecteerd. Samen ontvangen ze € 35.000.

 

De KAA Gent Foundation krijgt steun van

KAA Gent Foundation is lid van het European Football for Development Network (EFDN).