Vordering Bondsparket Sven Kums

Vordering Bondsparket Sven Kums

Het bondsparket van de voetbalbond heeft een minnelijke schikking voorgesteld voor Sven Kums na zijn rode kaart in de match tegen KV Kortrijk. Het gaat om een schorsingsvoorstel van 1 match effectief en 1 match met uitstel. Daarnaast is er een boete van 1.500 euro. 

De argumentatie van het bondsparket luidt als volgt: 

“Het Bondsparket kwalificeert deze fout onder ‘brutale fout’ in de zin van de indicatieve tabel nr. 2. Dit betekent dat het Bondsparket niet uitgaat van een doelbewuste fout (…) De indicatieve tabel voorziet voor een dergelijke overtreding een schorsing tussen de 2 en 5 matchen. Het staat onmiskenbaar vast dat de fysieke integriteit van zijn tegenstrever in het gedrang werd gebracht. In het voordeel van de speler Kums zijn de elementen dat de bal wordt geraakt, dat het contact aan matige intensiteit gebeurt en dat de speler over een nagenoeg vlekkeloos casier beschikt. De minimumsanctie voor dit soort inbreuken bedraagt 2 wedstrijden. Gelet op voorgaande elementen is het Bondsparket van oordeel dat afgeweken kan worden van deze minimumsanctie.”

KAA Gent heeft beslist het voorstel tot minnelijke schikking te aanvaarden. Sven zal de bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge (20/12) missen.