Parkingkaarten terug beschikbaar

Parkingkaarten terug beschikbaar

De problemen met het uitprinten van de parkingkaarten zijn opgelost. Wie zijn parkingkaart wil verlengen, kan daarvoor terug terecht bij de dienst Ticketing.

Verlenging voorrangsperiode parkingkaarten tot en met 1 juli:

Het verlengen van de parkingkaarten zou normaalgezien van start gaan op 7 juni. Omwille van de technische problemen, is de verkoop van de parkingkaarten echter met meer dan een week uitgesteld.

Daarom voorzien we nu een verlenging van de voorrangsperiode voor abonnees met een parkingkaart  tot en met vrijdag 1 juli. Tot die dag hebben abonnees dus voorrang op hun eigen parkingplaats.

Prijsaanpassing Parking O (UZ Gent):

Voor parking O (UZ Gent) wordt een prijsaanpassing voorzien: de prijs wordt nu 150 euro.