Voorbeeldbrief voor annulatie reis/hotel voor onze supporters

Voorbeeldbrief voor annulatie reis/hotel voor onze supporters

Hieronder vindt u, zowel in het Frans als in het Nederlands, een voorbeeldbrief die u kan gebruiken voor het annuleren van uw reis en/of hotel voor de verplaatsing naar Lyon. Op het officiële document van de Franse overheid is het nog even wachten. Om onze supporters echter nu al te helpen om hun reis en/of verblijf kostenloos te annuleren, plaatsen we deze voorbeeldbrieven online.

Annulatiebrief in het Frans

Cher Monsieur /Madame,

Nous avions réservé chez vous un séjour / un car (schrappen wat niet past en referentie van je boeking bijvoegen) pour le match Champions League Olympique Lyon - KAA Gent. Les actes de terrorisme tragiques à Paris, ont obligé le gouvernement français d'interdire -par précaution- les supporters étrangers d'assister au match.

La fédération des supporters de KAA Gent et tous les supporters tienent à témoigner leur respect aux victimes et au peuple français. Nous sommes choqués par ces horribles événements. Nous voulons exprimer nos condoléances à tous qui sont personnellement - ou dans leur âme -touchés par ces attentats sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.

Nous sommes donc obligés d'annuler notre réservation. Vous comprenez qu'il s'agit ici d'un cas extrême de force majeure, impossible à prévoir. Nous vous prions d'effectuer cette annulation sans frais. Il est évident que notre prochaine réservation se fera chez vous.

Veuillez recevoir nos plus profonds sentiments de respect et de solidarite, 

 

Annulatiebrief in het Nederlands

Geachte heer, mevrouw,

Wij boekten bij u een (kies en pas aan) verblijf / reisbus  (referentie van je boeking bijvoegen) om de Champions League wedstrijd Olympique Lyon – KAA Gent.  De extreem tragische gebeurtenissen in Parijs hebben de Franse overheid genoodzaakt om uit veiligheidsoverwegingen  geen buitenlandse supporters toe te laten bij deze wedstrijd.

De supportersfederatie van KAA Gent en alle supporters willen hun diepste respect betuigen aan het Franse volk. Wij zijn geschokt door de aanslagen op de menselijkheid en betuigen ons medeleven aan iedereen die persoonlijk, of in zijn diepste wezen door deze aanslag op de waarden van broederlijkheid, vrijheid en gelijkheid werd geraakt.

Wij moeten echter onze reservering annuleren. U begrijpt dat het hier een extreem geval van overmacht betreft, dat door niemand voorzien kon worden. Mogen wij u verzoeken om deze annulering kosteloos te willen doorvoeren?

Uiteraard zullen wij bij een volgende gelegenheid terug bij u reserveren.

Met onze diepste gevoelens van respect en solidariteit,