KAA Gent Foundation maakt het verschil

KAA Gent Foundation maakt het verschil

De wijze waarop de KAA Gent Foundation in haar sociaal-sportieve activiteiten werkt, maakt het verschil voor heel wat mensen. Dat blijkt nu ook uit een wetenschappelijk artikel van de Universiteit Gent, gepubliceerd in het gerenommeerde internationale tijdschrift 'International Journal for Equity in Health' (Q1).

To mean something to someone

Onvoorwaardelijkheid en inclusiviteit, de rol van de community coaches, het werken met ervaringsdeskundigen en de sterke samenwerking met een gedegen netwerk van sociale partners worden in het artikel als succesfactoren van de sociaal-sportieve methodiek benoemd, evenals de verbindende kracht van KAA Gent zelf.

Karen Van der Veken, Emelien Lauwerier en Sara Willems, verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent, beschrijven de wijze waarop de KAA Gent Foundation in haar werking sport gebruikt om de vaardigheden van mensen uit kansengroepen te versterken. 

Klik hier naar het artikel “To mean something to someone”: sport-for-development as a lever for social inclusion.

De onderzoekers van de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (Unit ongelijkheid in gezondheidszorg) gingen aan het werk in verschillende sociaal-sportieve projecten van de KAA Gent Foundation:

  • Buffalo Dance Academy: een dansinitiatief voor kinderen tussen 6 en 16 jaar binnen de wijk Nieuw Gent
  • Buffalo League: een reeks van gemeenschapsgerichte activiteiten met kinderen tussen 4 en 12 jaar binnen de wijk Nieuw Gent
  • Geestige Buffalo’s: een gemengd voetbalteam voor volwassenen (18+) met een psychosociale en/of psychiatrische kwetsbaarheid
  • Gantoise Plantrekkers: voetbalteam voor volwassenen dames en heren (18+) in een sociaal kwetsbare situatie (bv., dak- of thuisloos, verslavingsproblematiek)

De publicatie kadert in het inter-universitaire CATCH-onderzoek (Community sport for at-risk youth. Innovative strategies for promoting personal development, health and social cohesion).

De sociaal-sportieve #COBW methodiek werd door de KAA Gent Foundation voor het eerst omschreven in het beleidsplan 'De verbindende kracht van KAA Gent' (2017). Drie jaar later is er nu dit wetenschappelijke artikel waarin wordt aangetoond dat het werk van grote betekenis is voor wie deelneemt aan de sociaal-sportieve activiteiten van de maatschappelijke werking van KAA Gent.

 

De KAA Gent Foundation krijgt steun van

KAA Gent Foundation is lid van het European Football for Development Network (EFDN).