Werelddag Dementie 2022: WZC Domino op bezoek

Werelddag Dementie 2022: WZC Domino op bezoek

Aan de vooravond van Werelddag Dementie ontvingen we 25 bewoners van woonzorgcentrum Domino in de Ghelamco Arena.

Piet Lampaert, voorzitter van Domino vzw, was opgetogen: "Naast uiteraard de medische zorg, hechten we veel belang aan psychosociale zorg. Sociaal contact met medebewoners of familie en vrienden vormt een essentieel onderdeel van welbevinden, zeker voor personen met dementie. Voor velen roept een bezoek aan KAA Gent fijne herinneringen op. Dit bezoek toont vooral aan wat er qua beleving wél nog allemaal kan na een diagnose dementie".

AVS maakte een mooie reportage over het bezoek aan de Ghelamco Arena van Woonzorgcentrum Domino.

Voor de bewoners van Domino werd het een bijzondere dag. Ze hadden hun truitje, sjaal of vlag klaargelegd voor het bezoek. Onder leiding van stadiongidsen van de KAA Gent Foundation kregen ze een uitgebreide rondleiding in de Ghelamco Arena, waarbij ook de toegankelijkheid van het stadion voor supporters met een beperking werd aangetoond.

Met bijzondere dank aan Tarik Tissoudali die de tijd nam voor een begroeting van onze bijzondere gasten.

De KAA Gent Foundation bedankt haar partners voor de steun:

STADIONBEZOEKEN

De KAA Gent Foundation biedt de mogelijkheid aan supportersverenigingen, scholen, sociaal-culturele en sportieve organisaties om de Ghelamco Arena te bezoeken. Een rondleiding in dit kader duurt anderhalf uur. Tijdens de rondleiding krijgt de groep allerlei informatie over de sportieve, de commerciële en maatschappelijke werking van KAA Gent, het verhaal van de voetbalclub, de werking van de Ghelamco Arena en de organisatie van een voetbalwedstrijd in de Ghelamco Arena.

Community rondleidingen

In het kader van haar maatschappelijke en lokale opdracht, organiseert de KAA Gent Foundation ‘community rondleidingen’ aan niet-commerciële tarieven voor:

  • groepen die door het participatiedecreet aanzien worden als kansengroepen;
  • groepen met leerlingen uit basis- en secundair onderwijs;
  • door de Stad Gent erkende sportclubs en sociaal-culturele organisaties;
  • supportersclubs erkend door de Supportersfederatie KAA Gent
  • jeugdvoetbalclubs;
  • studentenverenigingen erkend door de UGent, Arteveldehogeschol of HOGent of studenten hoger onderwijs in het kader van hun lesopdracht;
  • diensten van de Stad Gent/OCMW Gent voor dienstgerelateerde activiteiten.

Op wedstrijddagen zijn stadionbezoeken niet mogelijk, aangezien alle voetbalgerelateerde ruimtes in de Ghelamco Arena op wedstrijddagen gebruikt worden bij de wedstrijdorganisatie.

Voor meer informatie en tarieven voor ‘community rondleidingen’ contacteert u minstens drie weken voor uw gepland bezoek contact@kaagentfoundation.be.

Commerciële rondleidingen

Bedrijven die een rondleiding wensen, wenden zich tot rondleiding@thearena.gent. Meer informatie rond rondleidingen is ook terug te vinden op www.thearena.gent.

KAA Gent en The Arena doen een beroep op de gidsenwerking van de KAA Gent Foundation. Deze vrijwilligers verzorgen de rondleidingen in de Ghelamco Arena en zijn de spil van de erfgoedwerking van KAA Gent.