Officieel standpunt KAA Gent over uitlatingen Raman

Officieel standpunt KAA Gent over uitlatingen Raman

KAA GENT distantieert zich volledig van de ongepaste uitlatingen van speler Benito Raman gisteren  onmiddellijk na de wedstrijd. Dergelijke uitlatingen zijn dan ook volledig in strijd met de fundamentele waarden van de club.

KAA Gent draagt namelijk diversiteit en verdraagzaamheid hoog in het vaandel. KAA Gent wil een club zijn die open staat voor iedereen, getuige daarvan ook onze slogan: We Are One Family, We Are Buffalo.

KAA Gent wil zich dan ook verontschuldigen, in eerste instantie bij de holebi-gemeenschap in het algemeen en bij de eigen holebi-supporters in het bijzonder.

KAA Gent verontschuldigt zich ook bij de landbouwgemeenschap die zich geviseerd kan voelen door deze totaal ongepaste uitlatingen.

Tot slot verontschuldigt KAA Gent zich ook bij de supporters van Club Brugge en hopen we dat dit incident de goede verstandhouding tussen de clubs niet in het gedrang brengt.

Deze uitlatingen waren een kaakslag voor de communitywerking van KAA Gent die nationaal en internationaal geroemd wordt voor zijn projecten rond diversiteit en holebi-acceptatie.

Via Voetbal in de Stad en in samenwerking met de stad Gent en onze eigen supportersfederatie werkt de club reeds jaren rond deze thematiek en werden al talloze initiatieven genomen. Op de webpagina van onze communitywerking (http://www.kaagent.be/community/) zijn daar dan ook ten overvloede bewijzen van te vinden.

Voorts levert de club al jaren inspanningen om de speler in kwestie goed te begeleiden, niet alleen op sportief maar ook op psychologisch vlak; het is dan ook moeilijk te begrijpen dat hij toch nog herhaaldelijk in de fout gaat. Daarom heeft de club beslist om Benito Raman met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur te schorsen. Om Benito te helpen bij de verdere uitbouw van zijn carrière zal hij ook extra psychologische begeleiding krijgen om verdere incidenten, die een gevolg zijn van zijn jeugdige onbezonnenheid, te voorkomen.

Er zal ook een intern gesprek zijn met de hele spelersgroep, die zich bewust is van de imagoschade die KAA Gent hierdoor heeft opgelopen. De spelersgroep stelt bij monde van kapitein Sven Kums een alternatieve straf voor in overleg met een holebi-organisatie.