#MoreThanFootball: Buurtvoetbal

#MoreThanFootball: Buurtvoetbal

In het kader van de More Than Football Action Weeks stellen we vandaag onze buurtvoetbalactiviteiten voor.

In 2018 startten we met een proefproject 'Pleintjesvoetbal'. Onder leiding van community coaches werd twee jaar lang een open voetbalaanbod georganiseerd voor kinderen en jongeren in de buurt Nieuw-Gent Steenakker.

De Universiteit Gent volgde de aanpak op de voet en bracht een evaluatierapport uit. De laagdrempeligheid, positieve coaching, een aanpak waarbij erg op de inspraak van de jongeren zelf wordt gefocust en de kracht van het merk KAA Gent werden omschreven als de succesfactoren van het project.

In 2020 werd het project in Nieuw Gent omgezet tot een structurele werking. In de zomer van 2020 werd bijkomend een nieuw inititiatief opgestart in de wijk Watersportbaan. Ook daar werd al snel succes geboekt, waardoor het buurtvoetbalinitiatief intussen ook daar door de Stad Gent tot 2025 werd verankerd.

Afgelopen jaar werd tevens het pad geëffend voor samenwerking met de andere Gentse buurtvoetbalinitiatieven. De Stad Gent gaf de KAA Gent Foundation de opdracht een buurtvoetbalnetwerk uit te bouwen gericht op samenwerking, opleiding van vrijwilligers en kennisdeling. Daarbij wordt de ervaring met het Elk Talent Telt partnerschap meegenomen.

Vandaag zijn in de twee buurtvoetbalinitiatieven van de KAA Gent Foundation telkens een dertig jongeren actief. Twee keer per week worden voor hen buurtvoetbalactiviteiten georganiseerd. 

Onze buurtvoetbalactiviteiten worden georganiseerd in samenwerking met KAA Gent, de Stad Gent, HT Zwijnaarde en de scholen van de betrokken buurten. Samen zijn wij meer dan voetbal!

 

De KAA Gent Foundation bedankt haar partners voor de steun: