Belangrijke wijziging algemeen rookverbod

Belangrijke wijziging algemeen rookverbod

Vanaf zondag 2 oktober voert KAA Gent een wijziging door in het rookbeleid. Tussen de totems D en E, langs de buitenwand van de Ghelamco Arena, zal een zone worden gecreëerd voor rokers. Deze zeer ruime rookzone is afgesloten en kan niet verlaten worden. 

Via andere totems kan je het stadion niet langer verlaten om te roken. Dat gebeurt dus voortaan enkel via D en E. Stewards zullen aan totems B, C en D plaatsnemen om rokers wegwijs te maken. Wie de afgebakende rookzone en dus de stadionomgeving verlaat, kan niet opnieuw binnen. Dat geldt ook wanneer men het stadion via andere totems verlaat

Wat is nog belangrijk? 

Uitgangsscanners zullen wel nog gebruikt worden voor rokers uit tribune 4, met name in totem H. Daar kunnen rokers de stadionomgeving enkel verlaten door met hun ticket of abonnement uit te scannen. Bij het opnieuw binnenkomen wordt het ticket of abonnement dan weer ingescand.  Via andere totems kan men niet terug binnen.

Wat is de aanleiding voor deze verandering? 

We hebben vastgesteld dat de toepassing van de initiële regeling de club voor aanzienlijke problemen stelde inzake veiligheid en wedstrijdorganisatie. Tijdens de rust verliet telkens een significant aantal supporters het stadion (via de voorziene, maar ook via andere totems). Bij hun terugkeer voor de tweede helft sloten supporters zonder ticket aan en maakten gebruik van de drukte om binnen te geraken.

Ook roken in de traphallen is niet toegestaan. Vandaar deze aanpassing, die geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd zal worden. KAA Gent probeert een rookvrije beleving in het stadion na te streven, maar wil ook de rokers een goed alternatief kunnen bieden. De club rekent daarbij in de eerste plaats op de rokers zelf, voor een correcte toepassing van de regeling.

Update na de thuismatch tegen Cercle Brugge

KAA Gent is blij dat vele supporters gebruik gemaakt hebben van de nieuwe buitenrookzone. Toch verliep nog niet alles even vlot, en daarom willen we nog enkele aanpassingen doen. Zo zal om te beginnen de rookzone aanzienlijk groter gemaakt worden. De totale oppervlakte wordt met ongeveer 120 vierkante meter uitgebreid. 

Voorts roepen we de supporters op om zowel via totem D als totem E om naar de rookzone te gaan. Vorig weekend maakten heel veel mensen gebruik van totem D, terwijl totem E zo goed als leeg bleef. Dit leidde tot een te grote drukte in totem D. 

Eens je buiten bent, vragen we ook om voldoende door te schuiven om filevorming in de totems te vermijden. Onze stewards zullen dit aanmoedigen. Alvast bedankt om hier gevolg aan te geven, het zal de doorstroming naar de vergrootte rookzone er alleen maar op verbeteren. 

Roken in het stadion

Op 25 mei 2021 keurde de algemene vergadering van de Pro League het voorstel goed om alle stadions van de Pro League clubs definitief algemeen rookvrij te maken. KAA Gent sloot zich sindsdien ook aan bij Generatie Rookvrij. 

Lees er meer over via: https://www.kaagent.be/nl/stadion/rookvrij-stadion