Voor een Vlaamse erkenning van sociaal-sportief werk

Voor een Vlaamse erkenning van sociaal-sportief werk

Het Sociaal Sportief Platform, het netwerk van Vlaamse sociaal-sportieve praktijken, vraagt een decretale erkenning van de sector. De KAA Gent Foundation schaart zich achter deze oproep. 

Lees hier het memorandum van het Sociaal Sportief Platform

Memorandum

2024 is een verkiezingsjaar. Het netwerk van Vlaamse sociaal-sportieve praktijken publiceert vandaag haar memorandum. Tientallen organisaties die sport als middel gebruiken laten hun stem horen en vragen erkenning en een duidelijk beleidskader. 

De KAA Gent Foundation is in ons land een grote sociaal-sportieve speler. De structurele ondersteuning van KAA Gent en de erkenning door de Stad Gent zorgt er voor dat onze organisatie kwaliteit kan leveren in haar projecten en activiteiten. Veel van onze collega's hebben deze bestaanszekerheid niet. Ook zij verdienen erkenning en ondersteuning voor hun waardevolle werk.

Vijf aanbevelingen

In vijf aanbevelingen worden voorstellen geformuleerd aan de lokale besturen en aan de Vlaamse overheid. 

  1. Creëer een aanvullend lokaal én Vlaams beleid
  2. Ontwikkel een structureel financieringspakket voor sociaal-sportieve praktijken
  3. Faciliteer een Vlaams Sociaal Sportief Platform
  4. Verbreed bestaande ondersteuningslijnen met sociaal-sportieve accenten
  5. Maak vanuit het Vlaamse Beleidsdomein Sport een sociaal-sportief decreet mogelijk

Intersectoraal denken (we werken voor verschillende beleidsdomeinen als jeugd, welzijn, onderwijs, werk,...), kruispuntfinanciering vanuit de beleidsdomeinen waar we rond werken, kennisdeling en academisch onderzoek en een decretaler erkenning van de sector kunnen zorgen voor een win-win, voor sport en samenleving. Gent kan voor dit alles een inspiratie zijn.

Onderzoek

Dit memorandum vraagt uiteraard nog meer context. Veel sociaal-sportieve praktijken ondervinden vormen van bestaansonzekerheid. Kennisplatform DEMOS maakte een onderzoeksrapport dat aantoont op welke wijze sociaal-sportieve praktijken vandaag de situatie ervaren. In dit rapport word je via een contextschets, literatuur en allerlei quotes van praktijkwerkers meegenomen naar het waarom van de 5 aanbevelingen uit het memorandum. 

 

De KAA Gent Foundation bedankt haar partners voor de steun