Beslissing Veiligheidsraad

Beslissing Veiligheidsraad

Wij krijgen zoals verwacht nogal wat vragen na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. De beslissingen van de Veiligheidsraad moeten nu vandaag nog bekrachtigd worden in een Ministerieel Besluit. Intussen beraadt de club zich over de juiste aanpak. Van zodra deze denkoefening is afgerond zullen we hierover communiceren via de geijkte kanalen. Wij verwachten dit volgende week te doen.