Hou de trappen en evacuatiewegen vrij

Hou de trappen en evacuatiewegen vrij

Het unieke open karakter van de tribunes in de Ghelamco Arena zorgt voor een magistrale beleving en vlotte mobiliteit in het stadion. Maar spijtig genoeg zijn er nog steeds supporters die menen dat bepaalde regels voor hen niet gelden. Betreffende regels zijn nochtans simpel: 

  • Elke supporter zit in de tribune op zijn eigen plaats (hetzij zittend, hetzij staand). Met name de plaats die overeenkomt met de plaats die op zijn/haar toegangsbewijs staat.
  • De toegangen tot de tribunes zijn geen staanplaatsen.
  • De trappen in de tribunes moeten altijd vrij zijn. De trappen zijn evacuatietrappen die, tijdens de wedstrijd, om veiligheidsredenen altijd vrij moeten zijn.

Wie dat niet respecteert, respecteert zijn medesupporters niet: Door het innemen van andermans plaats in de tribune zijn er tal van mensen gedwongen een andere dan hun eigen plaats in te nemen.

Wie evacuatiewegen en trappen niet vrijhoudt, riskeert dat er essentiële tijd verloren gaat bij een dringende medische interventie of een evacuatie.

Zoals steeds werkt de club eerst preventief. Maar bij niet-naleving van deze simpele regels, zal snel corrigerend worden opgetreden.

Wie geen respect kan opbrengen voor deze simpele regels, zal in samenwerking met de Politie door KAA Gent ter verantwoording worden geroepen, verplicht het stadion moeten verlaten en, indien hardleers, met een stadionverbod uitgesloten worden van het bijwonen van voetbalwedstrijden in de Jupiler Pro League.

Tegelijkertijd bedanken we het overgrote deel van de supporters die deze evidente richtlijnen zorgvuldig naleven.