Abonnementenverkoop supporters met een beperking

Abonnementenverkoop supporters met een beperking

Ook voor supporters met een beperking is de abonnementenverkoop gestart. Om misbruik van de faciliteiten voor supporters met een beperking te vermijden, kunnen abonnees met een beperking die recht hebben op een begeleider hun abonnement enkel verlengen aan het loket van de Ghelamco Arena. Kandidaat abonnees melden hun aanvraag aan de communitywerking via contact@voetbalindestad.be

Informatie voor abonnees met een beperking

Er geldt ook voor de KAA Gentabonnees met een beperking een voorrangsregel tot en met 21 juni 2016. Abonnees van de reguliere competitie krijgen in deze periode voorrang op hun eigen plaats (=zelfde plaats als vorig seizoen). Zij kunnen terecht aan het loket van de Ghelamco Arena tijdens de openingsuren.

Na 21 juni 2016 verliezen de abonnees van de reguliere competitie definitief hun voorrang op hun plaats.

Van 24 juni tot en met 30 juni 2016 krijgen de abonnees van de reguliere competitie en de abonnees Play Off 1 de keuze om een nieuwe plaats te kiezen uit de plaatsen die op dat moment nog niet verkocht zijn.

Informatie voor niet-abonnees met een beperking

Supporters die wegens hun beperking bijzondere faciliteiten nodig hebben (wegens visuele beperking, auditieve beperking of rolstoelgebruik) en nog geen abonnement hebben, kunnen vanaf 1 juli 2016 een abonnement aanschaffen, indien er voor hen plaatsen beschikbaar komen.

In het vorige seizoen waren alle beschikbare plaatsen voor KAA Gentsupporters (30 rolstoelplaatsen, 15 plaatsen op de blindentribune en zes plaatsen voor supporters met een auditieve beperking die een persoonlijke halslus wensen te gebruiken) ingenomen. 

Om in aanmerking te komen, is het van belang voor 1 juli 2016 uw wens om een abonnement aan te kopen voor de reguliere competitie 2016-17 te melden via contact@voetbalindestad.be. Laat hierbij duidelijk weten of u:

  • als rolstoelgebruiker een plaats wenst op één van de rolstoelplaatsen
  • als supporter met een visuele beperking een plaats wenst op de blindentribune
  • als supporter met een auditieve beperking een plaats wenst waarbij u een beroep kan doen op een persoonlijke halslus.

Op deze wijze maken we niet enkel een lijst op van de ingekomen aanvragen (op tijdstip van het binnenkomen van het bericht) maar krijgen we ook een overzicht van de huidige vraag. De melding geldt niet als een aankoopverplichting, noch kan de melding gelden als een zekerheid dat er een abonnement zal kunnen worden aangekocht.

Algemene en praktische informatie

Algemene informatie over de toegankelijkheid van het stadion op wedstrijddagen en de facilteiten voor supporters met een beperking kan u hier nalezen.

Deze informatie wordt verzorgd door vzw Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent. vzw Voetbal in de stad vervult in opdracht van KAA Gent vzw deze informatieve functie. Voor de aankoop van de abonnementen wendt u zich tot KAA Gent vzw.