Intentieovereenkomst rond mogelijke overname KAA Gent

Intentieovereenkomst rond mogelijke overname KAA Gent

KAA Gent, de Stad Gent en de Oost-Vlaamse kandidaat-investeerder Sam Baro hebben een intentieovereenkomst getekend waarin de afspraken zijn vastgelegd voor een mogelijke overname van de club. “Samen leggen we hét fundament voor de toekomst”, klinkt het bij de drie partijen. 

De Oost-Vlaamse ondernemer Sam Baro is kandidaat om onze club over te nemen. De verkoop is nog niet rond, maar de drie partijen – KAA Gent vertegenwoordigd door voorzitter Ivan De Witte en CEO Michel Louwagie, kandidaat-investeerder Sam Baro en de Stad Gent vertegenwoordigd door schepen van Sport Sofie Bracke – ondertekenden een zogenoemde “letter of intent”. Dit is een intentieovereenkomst met een vastgelegd afsprakenkader.

Voor de deal gesloten kan worden, zijn er nog enkele belangrijke stappen te nemen. Zo moeten onder meer de Belgische mededingingsautoriteit, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Bijzondere Algemene Vergadering van de club nog hun akkoord geven. Deze stappen moeten in de komende weken nog gezet worden.

LOKAAL VERANKERD
 

De intentieovereenkomst legt vast dat KAA Gent een sociale en ethische club blijft die lokaal sterk verankerd is in het Gentse. De drie partijen willen dat Gentenaars zich verbonden blijven voelen met hun club en trots “blauw en wit” door dik en dun verdedigen. Het project dat nu voorligt, geeft hiervoor ook op lange termijn alle garanties en pioniert hiermee zelfs in het internationale voetbal. 

KAA Gent is meer dan een voetbalclub en vertegenwoordigt een sterke community. In de overeenkomst zijn dan ook duidelijke afspraken gemaakt over de sociale rol die KAA Gent vertolkt via haar Foundation en de ondersteuning van de jeugdwerking van de verschillende Gentse clubs via Elk Talent Telt. De supportersbetrokkenheid tenslotte wordt verder uitgebouwd. Zo krijgt de Supportersraad alvast het vetorecht over het logo en de clubkleuren.

INVESTERINGSPLAN
 

Ook in de toekomst zal er gewaakt worden over de ethische waarden van de club, zo kan er nooit een investeerder komen uit bijvoorbeeld de tabak- of wapenindustrie of uit landen waar de mensenrechten op systematische en institutionele basis worden geschonden. 

De banden met de Stad Gent blijven nauw aangehaald. De Stad blijft via Sogent aandeelhouder in de club en krijgt een zitje in zijn raad van bestuur. De kandidaat-investeerder investeert ongeveer 30 miljoen euro in KAA Gent. Minimum 3/4de daarvan wordt rechtstreeks in de club geïnjecteerd met het oog op de uitvoering van onder meer een investeringsplan. Om de verdere toekomst van de club mee voor te bereiden zullen voorzitter Ivan De Witte en CEO Michel Louwagie gedurende een jaar aan boord blijven, om samen met Sam Baro voor een goede overgang te zorgen.

Ivan De Witte, voorzitter KAA Gent: "Ik ben overtuigd dat deze intentieovereenkomst een belangrijke stap is in de richting van een verdere succesvolle uitbouw van KAA Gent. Onze club blijft ambitieus en wil zich verder profileren op het vlak van de financiële gezondheid, sportieve successen en de uitbouw van de maatschappelijke rol. Wanneer we deze elementen - financieel, sportief en maatschappelijk - op een vloeiende wijze kunnen integreren, kunnen we met een gezonde ambitie het nieuwe seizoen tegemoet zien en een belangrijke rol spelen in de Belgische competitie en in Europa. Als voorzitter wil ik hierbij alle betrokken partijen - de stad, de kandidaat-investeerder en de hele werking van onze club - bedanken en feliciteren met de stap die nu gezet is.”

Sam Baro, kandidaat-investeerder: “Ik ben zeer tevreden en sta voor de volle 100 procent achter het gemaakte afsprakenkader. We delen een ongelooflijke visie en hebben een solide basis gelegd voor een succesvolle toekomst. We wachten nu de goedkeuringen af van o.m. de Belgische Mededingingsautoriteit en de Koninklijke Belgische Voetbalbond, maar ik kijk met veel enthousiasme uit naar de start!”  

Sofie Bracke, schepen van Sport Stad Gent: “Ik ben fier op de afspraken die we gemaakt hebben en de weg die onze voetbalclub met de kandidaat-investeerder verder inslaat. AA Gent blijft een zelfstandige en bovenal Gentse club die sociale en ethische waarden uitdraagt. Dat is ongezien in België en zelfs buiten de landsgrenzen. Met dit afsprakenkader schrijven we Belgische voetbalgeschiedenis.” 


COBW