Open communicatie

Open communicatie

 

Beste supporters, sponsors en business partners

KAA Gent wil met deze open communicatie reageren op een zekere onvrede die leeft bij de supporters en partners, vooral n.a.v. een aantal persberichten waarbij de club in beeld kwam op een manier die ons geraakt heeft. We willen een club zijn die respect, integriteit en openheid uitstraalt. We willen ook een club zijn die sportief hoog scoort en financieel gezond is.

Wij begrijpen dat er een minder positieve perceptie is ontstaan en willen reageren met een aantal antwoorden op korte en langere termijn.  

Sportief hadden we een aantal minder goede resultaten in de maand januari. Toch hebben we tot dan een goed parcours in de competitie afgelegd, zijn we nog in de halve finale van de beker aanwezig en spelen we als enige Belgische club nog Europees mee. 

Wat betreft de recente gebeurtenissen :

  1. Inzake de persartikelen betreffende speler Mboyo wil de club duidelijk stellen dat ze onder geen beding geweld tegen vrouwen kan en zal aanvaarden en dat hierover binnen de club duidelijk acties werden genomen en richtlijnen gegeven. Omdat de zaak Mboyo ook een persoonlijke aangelegenheid is, kunnen we niet over de inhoud publiekelijk communiceren. Hoe dan ook zal bij een volgend incident elke betrokkene van de club die zich op dat vlak misdraagt, uitgesloten worden.
     
  2. Inzake het incident ‘dronken rijden’ van sportief adviseur Gunther Schepens wil de club benadrukken dat ze dit gedrag sterk afkeurt en dat Gunther werd verwittigd dat indien dit nogmaals voorvalt, het onmogelijk zal zijn om de samenwerking voort te zetten.
     
  3. Inzake de berichten over algemeen directeur Michel Louwagie verwijst de club naar de vorige communicatie dat na studie van de stukken en verder beraad, de club zijn volle vertrouwen behoudt in zijn algemeen directeur.

Ook willen we u meedelen dat we aan de vooravond staan van de definitieve oprichting van een supportersraad bestaande uit 4 groepen die onderling een akkoord hebben bereikt en waardoor de communicatie en het overleg gemakkelijker zal worden. De supportersgroepen zullen hierover verder communiceren.

Tenslotte wil de club duidelijk stellen dat er hard gewerkt wordt aan de toekomst en zijn we er zeker van dat ook onze supporters en partners zullen waarderen dat we een combinatie zoeken van goede sportieve resultaten en een gezond financieel beheer.

Ook willen we de waarden en normen van de club duidelijk maken en doen naleven. En we beklemtonen dat we het signaal betreffende communicatie en transparantie goed hebben ontvangen.

Iedereen kan er zeker van zijn dat op lange termijn een mooie toekomst voor de club het belangrijkste doel is en dat we niet zomaar lukraak te werk willen gaan.

Met oprechte achting,

Het bestuur