SOS Ons Gantoise

SOS Ons Gantoise

Aansluitend op voorgaand bericht herhaalt het bestuur van de club dat het openstaat voor een dialoog omtrent de inhoud van de ‘open brief’ van 20 november laatstleden.

Opdat zulke dialoog mogelijk zou zijn, is het wel nodig dat ze de initiatiefnemer(s)/opsteller(s) van deze brief kent, zodat een uitnodiging kan worden bezorgd.

Het bestuur van de club nodigt de initiatiefnemer(s)/opsteller(s) van de ‘open brief’ dan ook uit om zich, eventueel via vertegenwoordiger(s), tegen 1 december e.k. bekend te maken op het e-mailadres management@kaagent.be . 

We zijn er van overtuigd dat deze constructieve dialoog zal leiden tot een verdere positieve evolutie van onze club omdat uiteindelijk iedereen van ons hetzelfde doel voor ogen heeft.