Supportersraad KAA Gent: verslag 28 november 2023

Supportersraad KAA Gent: verslag 28 november 2023

Op dinsdag 28 november 2023 kwam de Supportersraad KAA Gent bij elkaar. De volgende vergadering heeft plaats op maandag 22 januari 2024.

Lees hier het verslag van de vergadering van 28 november 2023

De Supportersraad KAA Gent keurde de volgende adviezen goed:

Consignatieplicht 

Vaststelling: De groep fietsende Buffalo’s blijft groeien, het maakt KAA Gent de grootste fietsclub van het land. Dat is een positieve evolutie die de club idealiter ondersteunt. In die context bestaat reeds enige tijd de concrete vraag om fietsmateriaal, waaronder fietshelmen, op te kunnen bergen of in bewaring te geven bij de club. Deze vraag bestaat ook voor motor- en bromfietshelmen. Deze bewaarplicht, ook consignatieplicht genoemd, werd opgenomen in het intern reglement van KAA Gent: Artikel 6 paragraaf 3: De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken die het verloop van de wedstrijd kunnen verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren. De stewards beslissen welke voorwerpen tijdelijk kunnen worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Advies

  1. De raad adviseert de club om te communiceren over het feit dat fiets-, bromfiets- en motorhelmen al dan niet worden toegelaten in het stadion.
  2. De raad adviseert de club om te voldoen aan de consignatieplicht, zoals bepaald in het eigen intern reglement, en in een kosteloze bewaring te voorzien van voorwerpen die het stadion niet in mogen, gezien deze de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren.

Rookverbod

Vaststelling: Op 25 mei 2021 keurde de algemene vergadering van de Pro League het voorstel goed om alle stadions van de Pro League clubs definitief algemeen rookvrij te maken. Zo sloot ook KAA Gent zich aan bij het initiatief ‘Generatie Rookvrij’ waarbij ieder kind, geboren vanaf 2019, in elke fase van het opgroeien beschermd wordt tegen tabaksrook. Toch stellen verschillende supporters vast dat er tot op heden gerookt wordt buiten de vastgelegde rookzones. Dit zowel in de tribunes, traphallen als toiletten van de KAA Gent Arena.

Advies

De raad adviseert de club de controles op het rookverbod zo te organiseren dat een rookvrij stadion gegarandeerd kan worden en de club haar getroffen engagementen in het kader van Generatie Rookvrij kan waarmaken.

Ook werd de visietekst mobiliteit goedgekeurd.

Wil je de supportersraad contacteren met ideeën of voorstellen? Mail naar supportersraad@kaagent.be, bezoek de Supportersraad KAA Gent op Facebook of de Supportersraad KAA Gent op Twitter of stuur een brief naar Supportersraad KAA Gent p/a KAA Gent Foundation, Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent.