Mededeling Raad van Bestuur

Mededeling Raad van Bestuur


De Raad van Bestuur van KAA Gent CVSO heeft kennis genomen van het ontwerp van vordering vanwege het Openbaar Ministerie alsook van de persberichten betreffende het dossier ‘propere handen’ en meer specifiek wat haar CEO Michel Louwagie aangaat.

Op basis van het dossier en na interne bespreking bevestigt de Raad van Bestuur haar volle vertrouwen in Michel Louwagie, als persoon en als algemeen manager in de uitoefening van zijn functie. Uiteraard bevestigt de Raad van Bestuur ook haar volle vertrouwen in de lopende rechtsgang en zal zij indien nodig haar volledige medewerking verlenen aan de rechterlijke instanties. De Raad van Bestuur beklemtoont dat in dit complex, zeer specifiek dossier en in dit stadium, een correcte, objectieve en professionele berichtgeving essentieel is.

Tot slot bevestigt de Raad van Bestuur haar streven naar een transparante voetbalwereld.

Vanwege,

De Raad van Bestuur, na een bijzondere bestuursvergadering.