Stormschade Ghelamco Arena

Stormschade Ghelamco Arena

Als gevolg van storm Ciara met hagel, bliksem en immense valwinden is er maandagavond omstreeks 21u30 schade toegebracht aan de Ghelamco Arena ter hoogte van de luifel boven vak 323. Over de breedte zijn de luifelpanelen losgerukt en terecht gekomen op parking 4 (parking Albert Heijn). De draagstructuur van het dak is ongeschonden en intact. Gelukkig gaat het enkel om materiële schade. Overigens werd niet alleen de Ghelamco Arena getroffen, ook omliggende bedrijven werd getroffen door de uitzonderlijke weeromstandigheden.

De brandweer kwam direct ter plaatse en controleerde of de resterende dakpanelen verder geconsolideerd moesten worden. Dit bleek na onderzoek niet nodig maar is ondertussen toch gebeurd. Nog dezelfde avond werden alle panelen op parking 4 weggehaald.

Deze morgen is de gebouwbeheerder nagegaan op welke manier en binnen welk tijdsbestek de schade kan worden opgelost zonder dat toekomstige wedstrijden in gedrang komen. Uiteraard is de eerste bekommernis hierbij de veiligheid van onze supporters en toeschouwers.

Verder is er een onafhankelijk expertisebureau aangesteld dat zal nagaan wat de oorzaak is. Hoogstwaarschijnlijk zijn dat de uitzonderlijke windomstandigheden maar voor definitieve duidelijkheid wachten we uiteraard op het onderzoek en de conclusies van het expertisebureau. 

Tot slot worden de drie volgende zaken prioritair nagegaan:

  1. Zijn er nog losliggende luifelpanelen? Zo ja, dan worden deze a.s.a.p. gefixeerd.
  2. Wat is de huidige stand van zaken? Wat is de oorzaak en wat kan er nu eventueel nog gedaan worden?
  3. Kunnen er extra maatregelen genomen worden om dit in de toekomst te voorkomen?

Voorlopig komen toekomstige wedstrijden niet in het gedrang en wordt de geleden schade zo snel mogelijk hersteld.