Sfeervak een feit!

Sfeervak een feit!

De kogel is door de kerk! Vanaf volgend seizoen wordt het volledige VAK 225 hét SFEERVAK van KAA Gent. Een enquête van de Armada Ganda (de overkoepelende vereniging van de sfeergroepen en de Supportersfederatie) wees uit dat de meerderheid van de abonnees in tribune 2 voorstander waren van één groot sfeervak, centraal achter het doel. Hiermee komen we ook tegemoet aan de roep naar meer sfeer: spelers, bestuur, de Armada Ganda én de meerderheid van de supporters waarderen de trouwe steun van de fans maar missen vaak de zinderende sfeer die in een groot aantal stadions het resultaat vaak mee helpt te bepalen. De Ghelamco Arena moet opnieuw daveren en dit sfeervak krijgt een voortrekkersrol in de beleving.

Een sfeervak betekent SPRINGEN, DANSEN, SCANDEREN, VLAGGENZWAAIEN, TROMMELS…alles wat wettelijk toegelaten is, wat beantwoordt aan de chartervoorwaarden en wat onze club niet in opspraak brengt.

IMPACT OP DE HUIDIGE ABONNEES IN VAK 225

RIJ 1 tot en met RIJ 7: staan is vanaf nu toegelaten; alle sfeeracties situeren zich in het volledige vak 225, dus ook rijen 1 tot en met 7. Rij 1 en Rij 2 zullen hinder ondervinden (beperkte zichtbaarheid) door sfeeracties met bijvoorbeeld spandoeken.

RIJ 8 tot en met RIJ 27: staan blijft de boodschap; alle sfeeracties situeren zich in het volledige vak 225, zeker ook rijen 8 tot en met 27.

Abonnees van vak 225 zullen eerstdaags van ons een mail ontvangen waarbij ze - indien zij dat wensen - ons per mail kenbaar kunnen maken dat ze van plaats willen veranderen. 

ABONNEMENTEN VOOR HET SEIZOEN 2019-2020:

  • Je behoudt je abonnement in vak 225 en je aanvaardt de impact van de sfeeracties; je verlengt je abonnement tijdens de voorrangsperiode en je behoudt je plaats
  • Je wenst je huidige plaats niet te behouden en je wenst een abonnement op een andere plaats: je krijgt voorrang om vrijgekomen plaatsen in tribune 2 of tribune 4 in te nemen (= zelfde prijs). De club zal een aparte voorrangsdag vrijhouden voor de abonnees uit dit vak. Hou de website in het oog!

DOEL:

De Ghelamco Arena moet opnieuw bruisen! De bezoekende ploeg moet voelen dat er 12 tegenstanders zijn, de 11 gladiatoren op het veld en onze 12de man. De thuisreputatie moet onze concurrenten opnieuw schrik aanjagen. Het sfeervak wordt het hart van de beleving in ons stadion!

COME ON BLUE WHITE!