Met de velo naar de Ghelamco!

Met de velo naar de Ghelamco!

Elke wedstrijd trekken tussen de 1500 en 2500 KAA Gentsupporters met de fiets naar de Ghelamco Arena. Bij topwedstrijden zijn dat er tot 3500. Rond de Ghelamco Arena staan er intussen 2838 vaste fietsenstallingen. Ook aan het verbeteren van de invalswegen wordt verder gewerkt.

Ooit bestond er onder de vleugels van de ARAG een 'Section Vélocipedique'. Vandaag is KAA Gent de grootste fietsclub van het land, zo stelt Het Laatste Nieuws. De fietsende Buffalo's zijn in elk geval uniek in het Belgische voetbal.

KAA Gent en de Stad Gent willen de fietsers onder de KAA Gentsupporters bedanken voor hun engagement. Supporters die kiezen voor de fiets zijn niet enkel snel ter plaatse, ze dragen ook bij tot een vlotte mobiliteit rond de Ghelamco Arena. Bovendien zorgen ze voor een duurzaam alternatief en voor hun eigen gezondheid.

Samen met alle betrokken partijen blijven we werken aan een betere fietsinfrastructuur rond de Ghelamco Arena.

Fietsenstallingen

In een straal van 350 meter rond de Ghelamco Arena zijn er 2838 vaste fietsenstallingen ingericht.

  • Ghelamco Arena ter hoogte van ingang C: 368 plaatsen
  • Brico Plan-it onder: 654 plaatsen
  • Brico Plan-it boven: 656 plaatsen
  • Blue Towers: 224 plaatsen
  • Markten & Foren: 936 plaatsen

Bij topwedstrijden en/of bij ideaal fietsweer worden er voor de Ghelamco Arena 600 mobiele fietsenstallingen geplaatst. Dit brengt het totaal aantal fietsenstallingen op 3438.

Foutparkeerders

Nu alle vaste fietsenstallingen zijn afgewerkt is er geen enkele reden meer om je fiets aan een hek of poort vast te maken. Bovendien is het op een verkeerde plaats stallen van je fiets vaak een belemmering voor veiligheids- en evacuatiewegen rond het stadion. KAA Gent behoudt zich dan ook het recht voor een verkeerd geplaatste fiets in het kader van haar veiligheidsbeleid tijdelijk weg te nemen.

Toegangswegen

Intussen proberen de Gemeente Merelbeke en de Stad Gent in de omgeving van de Ghelamco Arena andere pijnpunten weg te werken. De gemeente Merelbeke maakt momenteel werk van het verlichten van de Sluisweg. De Stad Gent bekijkt samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en Waterwegen & Zeekanaal of het wegdek van de Hamerlandtragel op korte termijn kan verbeterd en verbreed worden. Ook de mogelijkheid om een fietsbrug te plaatsen in de omgeving van de Moutstraat wordt onderzocht. Dat zou leiden tot een rechtstreekse verbinding met Ledeberg en Gentbrugge.

'Velo Buffalo' telt meer dan 500 leden

Op Facebook werd bij de opening van de Ghelamco Arena door de communitywerking Voetbal in de stad een groep voor en door fietsende Buffalo’s opgericht ‘Velo Buffalo’. Alle supporters die graag met de fiets naar het stadion willen komen, kunnen elkaar hier ontmoeten. Via ‘Velo Buffalo’ worden verschillende fietsroutes voorgesteld en inspirerende ideeën uitgewisseld. Bijna 600 fietsende Buffalo's delen op deze wijze hun info met elkaar.

Internationale erkenning door Healthy Stadia

De inspanningen voor fietsers werden ook opgemerkt door het Europese netwerk 'Heathy Stadia'. KAA Gent ontving van Healthy Stadia het 'Active Travel Pledge' certificaat voor de inspanningen die door de stad en de club werden geleverd om de supporters aan te zetten tot fietsen en wandelen, voor de uitbouw van de fietsinfrastructuur, het promoten van fiets- en wandelroutes naar het stadion en voor het motiveren van de supporters om de verplaatsing naar het stadion op een gezonde manier te doen.

Bedanking

KAA Gent dankt de Stad Gent, de Gemeente Merelbeke, Ghelamco en CVBA Arteveldestadion voor het engagement om van de Ghelamco Arena het meest fietsvriendelijke voetbalstadion van het land te maken. En in het bijzonder de fietsende Buffalo's, voor hun niet aflatende trapkracht.