De verbindende kracht van sociaal-sportief werk

De verbindende kracht van sociaal-sportief werk

De verbindende kracht van KAA Gent in de wijk Watersportbaan. Op 9 november zagen we hoe de KAA Gent Foundation mensen van 7 tot 70 jaar bij elkaar bracht. Een babbel, een lach, een match, het was er allemaal.

REPORTAGE - RAEF GHANEM

 

Een voetbalfeest voor jong en oud! Kinderen en jongeren van buurtvoetbal WSB Street, veertigers van de sociaal-sportieve voetbalwerking Geestige Buffalo’s en senioren van wandelvoetbalploeg De Voskes speelden samen het mooiste spel. Mooi en soms grappig. Het allerbeste van de KAA Gent Foundation samen op één veld.De RBFA kwam langs en maakte dit filmpje in het kader van de Come Together Awards 2023.

Dromen

Wim Beelaert, de algemeen coördinator van de KAA Gent Foundation, zag het gaat gebeuren. “Al deze mensen samen, een droom die uitkomt”, zei hij met enige trots. Veertien jaar na de oprichting van de maatschappelijke werking van de Buffalo’s – toen nog ‘Voetbal in de Stad’ – lukt het schijnbaar onmogelijke. “Dit is het gevolg van vele jaren volgehouden werk en een daaruit volgende dynamiek.

De Foundation is intussen een hechte ploeg geworden van coaches, staf- en projectmedewerkers en uiteraard de onmisbare vrijwilligers. Samen werken ze aan een mooier Gent. “Wij zorgen voor een veilige ontmoetingsplaats die Gentenaars een nieuw netwerk geeft. Met voetbal, het logo en de kleuren van KAA Gent als middel.

Met Gentenaars bedoelt Beelaert medemensen die iets meer dan gemiddeld tegen een muur botsen, of het nu op mentaal, kans- of financieel vlak is. “Daarom is alles wat wij doen gratis – de drempel moet zo laag mogelijk zijn.” Gelukkig huisvest Gent warme harten die dergelijke initiatieven met plezier steunen. Decor van dit unieke event is de gloednieuwe campus van de Artevelde Hogeschool. “Vanuit haar maatschappelijke werking wou ze dit complex ter beschikking stellen van de buurt”, aldus Wim Beelaert. “Onze samenwerking viert haar tiende verjaardag – hun stagiairs zijn bij ons actief en zij deden al vaak onderzoek naar onze projecten”.

Sport als middel

De conclusie van elk wetenschappelijk onderzoek is telkenmale bevredigend: de aanpak van de KAA Gent Foundation werkt. “Er is een wetenschappelijk artikel verschenen onder de titel ‘To mean something for someone’” – hoe mooi kan een titel zijn. In de kern gaat het niet om het voetbal. Het sport als middel verhaal is eigenlijk simpel samen te vatten: een veilige omgeving creëren die heel laagdrempelig is met daarrond de aantrekkingsrecht van (het logo van) KAA Gent, veel vrijwilligers, maatschappelijke sportcoaches die vertrouwensfiguren vormen en ervaringsdeskundigen die doorgroeien en zo later een rolmodel kunnen worden voor de jongere gasten.” De KAA Gent Foundation is een kansenfabriek met een duidelijke methodiek.

De basis van alles is even simpel als mooi: “Respect hebben voor elkaar”, aldus community coach Siel Van de Weghe. “Het gaat hier vooral om alle waarden rond het voetbal: luisteren, van elkaar leren, positief zijn en coachen, ... Een rode draad is het”, zei ze vol overtuiging. “En iedereen is altijd welkom, we sluiten niemand uit.” Haar blik op de wereld is om jaloers op te zijn.

Groeien als mens

De trekker van het sociaal-sportieve werking van de KAA Gent Foundation is Mathilde Dispersyn. “Ons doel is zorgen dat iedereen – wat hun achtergrond of rugzak ook is – zich welkom voelt”, vertelt ze met veel oprechtheid. “Mijn persoonlijke waarden vind ik hier terug: gelijkwaardigheid, eerlijkheid en gelijke kansen voor iedereen. Ik haal er veel voldoening uit om de mensen plezier te zien hebben. Ze moeten hier hun rugzak even kunnen uitdoen en puur ontsnappen. In tweede instantie helpen we hen hun talenten ontwikkelen – sportief maar vooral op sociaal vlak. Wij gebruiken onvermijdelijke conflictmomenten om hen te laten groeien als mens.

"Vergeleken met een modale voetbalclub gaan we ze niet leren hoe ze op een bal moeten trappen – da’s compleet irrelevant voor ons. Veel meer ligt de focus op amusement en ontplooiing van de deelnemers. Ook het ontmoetingsluik is voor velen erg belangrijk, die naar hier komen om vrienden te maken. Daarom laten we hen ook nooit iets betalen: elk project, elke uitstap, die toegankelijkheid moet gewoon groot blijven.

Het logo van KAA Gent is daarin niet te onderschatten om die doelgroep te bereiken. “Da’s een enorme troef. Die herkenbaarheid, die zichtbaarheid, ... Velen zie je denken: ‘Ik wil bij die club horen’, waarmee ze zich verbonden voelen. Als mensen mij zien lopen in mijn outfit roepen ze vaak de naam van de club. Dat spreekt gewoon enorm aan. Een luxe voor ons.

Foundation Forever

Tot slot – waarom is de buurtgebondenheid zo belangrijk? “Kinderen uit de wijk – hier de Watersportbaan – willen we gewoon samenbrengen. Een buurt waar er geen voetbalclubs aanwezig zijn”, verduidelijkt community coach Taoufik Boutiebi. De Foundation vult dat gat grandioos in. “We hebben hier 100 geregistreerde kinderen”, vult kompaan Achraf Saouti met enige trots aan. Wat geweldig is om te zien: het enthousiasme dat elke community coach uitstraalt. Neem nu Boutiebi, een vriendelijke man die zó fier is op zijn job. “Het was mijn droom om voor de Foundation te werken. Ik kan zeggen dat mijn job mijn hobby is, zo graag doe ik het.”

Gentenaar Saouti is dan weer het levende voorbeeld van de kracht van de Foundation. “Als kind nam ik als buurtbewoner deel aan de activiteiten. Nadien deed ik hier mijn studentenjob, liep ik stage en uiteindelijke groeide ik uit tot een vast teamlid.” Bezoeker werd rolmodel.

“Het was Pierre Van der Veken – levende Foundationlegende toch wel – die mij de smaak deed te pakken krijgen”, was hij zijn leermeester erkentelijk. “Wat de Foundation zo sterk maakte in mijn ogen is dat ze i.t.t. veel andere initiatieven niet verdwenen”, gaf hij de werking en alle stakeholders een dikke pluim.

Meer weten over de sociaal-sportieve werking van de KAA Gent Foundation?

De KAA Gent Foundation dankt al haar partners voor de steun